Õppekomplekt (Matemaatika 4. kl)

Matemaatika 4. klassile 2023 ÕK

Autorid
Kalju Kaasik, Malle Saks
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks, Kalju Kaasik
Väljaandja
Avita

1. Kuidas seda õpikut kasutada?

Järg
Peatükk
1.1. Kuidas seda õpikut kasutada?
Tasuta tutvumiseks!

2. Arvu järgud. Liitmine ja lahutamine

Järg
Peatükk
2.1. Milleks on numbrid ja arvud?
2.2. Number ja arv
2.3. Arvkiir
2.4. Rooma numbrid
2.5. Arvu järgud
2.6. Järguühikud (1)
2.7. Järguühikud (2)
2.8. Liitmine
2.9. Liitmise omadused
2.10. Lahutamine (1)
2.11. Lahutamine (2)
2.12. Arvust summa lahutamine
2.13. Arvule vahe liitmine
2.14. Kirjalik liitmine ja lahutamine
2.15. Mitmesuguseid ülesandeid. Jõgevamaa
2.16. Kordamine kontrolltööks

3. Korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
3.1. Korrutamine. Korrutamise omadused (1)
3.2. Korrutamine. Korrutamise omadused (2)
3.3. Summa korrutamise omadus
3.4. Jagamine. Jagamise omadused (1)
3.5. Jagamine. Jagamise omadused (2)
3.6. Jäägiga jagamine
3.7. Tehete järjekord
3.8. Mitmesuguseid ülesandeid. Järvamaa
3.9. Kordamine kontrolltööks

4. Kirjalik korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga

Järg
Peatükk
4.1. Täht otsitava arvu tähisena (1)
4.2. Täht otsitava arvu tähisena (2)
4.3. Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga (1)
4.4. Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga (2)
4.5. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (1)
4.6. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (2)
4.7. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (3)
4.8. Mitmesuguseid ülesandeid. Raplamaa
4.9. Kordamine kontrolltööks

5. Arvud 100 000-ni

Järg
Peatükk
5.1. Arvud 100 000‑ni (1)
5.2. Arvud 100 000-ni (2)
5.3. Arvu korrutamine ja jagamine 10‑ga, 100‑ga ja 1000‑ga (1)
5.4. Arvu korrutamine ja jagamine 10‑ga, 100‑ga ja 1000‑ga (2)
5.5. Mitmesuguseid ülesandeid. Läänemaa (1)
5.6. Mitmesuguseid ülesandeid. Läänemaa (2)
5.7. Kordamine kontrolltööks

6. Pikkusühikud. Tehted nimega arvudega

Järg
Peatükk
6.1. Pikkusühikud
6.2. Liidame ja lahutame nimega arve
6.3. Korrutame nimega arve
6.4. Jagame nimega arve
6.5. Mitmesuguseid ülesandeid. Tartumaa (1)
6.6. Mitmesuguseid ülesandeid. Tartumaa (2)

7. Geomeetrilised kujundid. Pindala

Järg
Peatükk
7.1. Geomeetrilised kujundid
7.2. Ristkülik ja ruut. Ristküliku ja ruudu ümbermõõt
7.3. Pindala ja pindalaühikud
7.4. Ristküliku ja ruudu pindala (1)
7.5. Ristküliku ja ruudu pindala (2)
7.6. Mitmesuguseid ülesandeid. Harjumaa
7.7. Kordamine kontrolltööks

8. Mõõtühikud

Järg
Peatükk
8.1. Massiühikud
8.2. Rahaühikud (1)
8.3. Rahaühikud (2)
8.4. Ajaühikud (1)
8.5. Ajaühikud (2)
8.6. Kiirus, aeg ja teepikkus (1)
8.7. Kiirus, aeg ja teepikkus (2)
8.8. Temperatuuri mõõtmine
8.9. Mitmesuguseid ülesandeid. Viljandimaa (1)
8.10. Mitmesuguseid ülesandeid. Viljandimaa (2)
8.11. Kordamine kontrolltööks

9. Arvud miljonini

Järg
Peatükk
9.1. Arvud miljonini (1)
9.2. Arvud miljonini (2)
9.3. Arvud miljonini (3)
9.4. Arvud miljonini (4)
9.5. Arvud miljonini (5)
9.6. Mitmesuguseid ülesandeid. Võrumaa (1)
9.7. Mitmesuguseid ülesandeid. Võrumaa (2)
9.8. Kordamine kontrolltööks

10. Korrutamine ja jagamine järkarvuga

Järg
Peatükk
10.1. Järkarvu korrutamine (1)
10.2. Järkarvu korrutamine (2)
10.3. Järkarvu korrutamine (3)
10.4. Järkarvu korrutamine (4)
10.5. Järkarvuga jagamine (1)
10.6. Järkarvuga jagamine (2)
10.7. Järkarvuga jagamine (3)
10.8. Järkarvuga jagamine (4)
10.9. Mitmesuguseid ülesandeid. Valgamaa (1)
10.10. Mitmesuguseid ülesandeid. Valgamaa (2)
10.11. Korrutamine kahekohalise arvuga (1)
10.12. Korrutamine kahekohalise arvuga (2)
10.13. Korrutamine kahekohalise arvuga (3)
10.14. Korrutamine kahekohalise arvuga (4)
10.15. Mitmesuguseid ülesandeid. Põlvamaa (1)
10.16. Mitmesuguseid ülesandeid. Põlvamaa (2)
10.17. Kordamine kontrolltööks

11. Puuduva teguri, jagatava, jagaja leidmine. Jagamine kahekohalise arvuga

Järg
Peatükk
11.1. Puuduva teguri leidmine
11.2. Puuduva jagatava leidmine
11.3. Puuduva jagaja leidmine
11.4. Jagamine kahe­kohalise arvuga (1)
11.5. Jagamine kahekohalise arvuga (2)
11.6. Jagamine kahe­kohalise arvuga (3)
11.7. Jagamine kahe­kohalise arvuga (4)
11.8. Jagamine kahe­kohalise arvuga (5)
11.9. Mitme­suguseid ülesandeid. Ida-Virumaa (1)
11.10. Mitmesuguseid ülesandeid. Ida-Virumaa (2)
11.11. Kordamine kontrolltööks

12. Murrud

Järg
Peatükk
12.1. Murrud ja protsendid (1)
12.2. Murrud ja protsendid (2)
12.3. Murrud. Osa leidmine
12.4. Murrud. Terviku leidmine
12.5. Mitmesuguseid ülesandeid. Lääne-Virumaa (1)
12.6. Mitmesuguseid ülesandeid. Lääne-Virumaa (2)
12.7. Kordamine kontrolltööks

13. Geomeetrilised kujundid

Järg
Peatükk
13.1. Kolmnurk. Kolmnurga ümbermõõt (1)
13.2. Kolmnurk. Kolmnurga ümbermõõt (2)
13.3. Erikülgse kolmnurga joonestamine
13.4. Ristküliku ja ruudu joonestamine (1)
13.5. Ristküliku ja ruudu joonestamine (2)
13.6. Pindala ja ümbermõõdu leidmine (1)
13.7. Pindala ja ümbermõõdu leidmine (2)
13.8. Mitmesuguseid ülesandeid. Pärnumaa (1)
13.9. Mitmesuguseid ülesandeid. Pärnumaa (2)

14. Kordamine

Järg
Peatükk
14.1. Kordamine. Hiiumaa (1)
14.2. Kordamine. Hiiumaa (2)
14.3. Kordamine. Saaremaa (1)
14.4. Kordamine. Saaremaa (2)
14.5. Jalgrattamatk Saaremaale
14.6. Viktoriin. Kas tunned Eestimaad?
14.7. Matemaatikaklubi lisaülesanded (1)
14.8. Matemaatikaklubi lisaülesanded (2)

15. Lisad

Järg
Peatükk
15.1. Mõisted
15.2. Sõnaseletused
15.3. Impressum
Palun oota