Õppekomplekt (Mina loen ja kirjutan)

1. HÄÄLIKUD JA TÄHED

Järg
Peatükk
1.1. HÄÄLIKUD JA TÄHED
Tasuta tutvumiseks!

2. TÄISHÄÄLIKUD

Järg
Peatükk
2.1. A, AA
2.2. E, EE
2.3. I, II
2.4. O, OO
2.5. U, UU
2.6. Õ, ÕÕ
2.7. Ä, ÄÄ
2.8. Ö, ÖÖ
2.9. Ü, ÜÜ
2.10. TÄISHÄÄLIKUD
2.11. TÄISHÄÄLIKUÜHEND
2.12. KORDAMINE

3. KAASHÄÄLIKUD

Järg
Peatükk
3.1. L, LL
3.2. M, MM
3.3. N, NN
3.4. R, RR
3.5. S, SS
3.6. V
3.7. H SÕNA ALGUL
3.8. J
3.9. KORDAMINE

4. SULGHÄÄLIKUD

Järg
Peatükk
4.1. G, K, KK
4.2. G, KK
4.3. G, K
4.4. K, KK
4.5. KORDAMINE: G, K, KK
4.6. B, P, PP
4.7. B, PP
4.8. B, P
4.9. P, PP
4.10. KORDAMINE: B, P, PP
4.11. D, T, TT
4.12. D, TT
4.13. D, T
4.14. T, TT
4.15. KORDAMINE: D, T, TT
4.16. KORDAMINE
Palun oota