Õppekomplekt (Eesti k 6. kl e-tund)

Eesti keel 6. klassile, e-tund

Õppekomplekti tüüp
Õpetajaraamat
Autorid
Maire Aher, Terje Varul, Esta Prangel
Väljaandja
Avita
Kuulub paketti
 • Õppekomplektis on 107 peatükki ning 0 ülesannet, millest 0 on õpikus ja 0 ülesannetekogus.
 • Õppekomplekti tüüp
  Õpetajaraamat
 • Autorid
  Maire Aher, Terje Varul, Esta Prangel
 • Aine
  Eesti keel
 • Klass
  6. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011
 • Kuulub paketti

1. Keelesahtlid avanevad

Järg
Peatükk
1.1. Töökava
1.2. Abiks õpetajale. E-tunni tutvustus
1.3. Sissejuhatus õppeaastasse. Keelesahtlid avanevad
1.4. Kirjakeel ja argikeel (1)
1.5. Kirjakeel ja argikeel (2)
1.6. Kõlla moblaga või helista telefoniga
1.7. Murdekeel (1)
Tasuta tutvumiseks!
1.8. Murdekeel (2)
1.9. Pöördumissõna ehk üte meilides ja mujal
1.10. Kordamine
1.11. Kontrolltöö nr 1
1.12. Kokkuvõttev töö. Koomiksivõistlus

2. Tekstiliigid. Võõrsõna

Järg
Peatükk
2.1. Tekstide maailmas (1)
2.2. Tekstide maailmas (2)
2.3. Meedia 
2.4. Meedia on teabevahendaja (1)
2.5. Meedia on teabevahendaja (2)
2.6. Eri liiki ajakirjandustekstid (1)
2.7. Eri liiki ajakirjandustekstid (2)
2.8. Arvustus (vm loovtöö)
2.9. Kuidas valmib ajaleht?
2.10. Võõrsõnade õigekiri
2.11. Kas pall või ball? Mõlemad!
2.12. Harjutamine. Etteütlus
2.13. Kordamine
2.14. Ajalehe esitlemine
2.15. Kontrolltöö nr 2

3. Sõnaliigid. Reklaam

Järg
Peatükk
3.1. Kordame tähtsamaid sõnaliike (1)
3.2. Kordame tähtsamaid sõnaliike (2)
3.3. Kordame tähtsamaid sõnaliike (3)
3.4. Käänamine on imelihtne (1)
3.5. Käänamine on imelihtne (2)
3.6. Käänamine on imelihtne (3)
3.7. Võrdleme omadussõna (1)
3.8. Võrdleme omadussõna (2)
3.9. Võrdleme omadussõna (3)
3.10. Reklaami mõjutamisvõtted (1)
3.11. Reklaami mõjutamisvõtted (2)
3.12. Maailm arvudes (1)
3.13. Maailm arvudes (2)
3.14. Maailm arvudes (3)
3.15. Asesõnadest lähemalt (1)
3.16. Asesõnadest lähemalt (2)
3.17. Kordamine
3.18. Kontrolltöö nr 3
3.19. Kokkuvõttev töö. Raamatu reklaam
3.20. Reklaamide esitlemine

4. Kokku või lahku? Tarbetekstid

Järg
Peatükk
4.1. Kokku või lahku? Sissejuhatus
4.2. Tarbetekstid on tarvilikud (1)
4.3. Tarbetekstid on tarvilikud (2)
4.4. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine (1)
4.5. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine (2)
4.6. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine (3)
4.7. Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine (1)
4.8. Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine (2)
4.9. Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine (1)
4.10. Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine (2)
4.11. Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine (3)
4.12. Kohanimed kõnelevad (1)
4.13. Kohanimed kõnelevad (2)
4.14. Kordamine
4.15. Kontrolltöö nr 4
4.16. Kokkuvõttev töö. Klassi retseptiraamat või reisijuht

5. Televisioon ja raadio. Tegusõna. Otsekõne

Järg
Peatükk
5.1. Mina ja televisioon (1)
5.2. Mina ja televisioon (2)
5.3. Pöörame tegusõna (1)
5.4. Pöörame tegusõna (2)
5.5. Olevik ja minevik (1)
5.6. Olevik ja minevik (2)
5.7. Olevik ja minevik (3)
5.8. Mina ja raadio (1)
5.9. Mina ja raadio (2)
5.10. Otsekõne ja kaudkõne (1)
5.11. Otsekõne ja kaudkõne (2)
5.12. Otsekõne ja kaudkõne (3)
5.13. Kontrolltöö nr 5
5.14. Kokkuvõttev töö. Kuuldemängude esitamine

6. Interneti võimalused ja ohud. Erinevad laused

Järg
Peatükk
6.1. Mina ja internet (1)
6.2. Mina ja internet (2)
6.3. Interneti ohud (1)
6.4. Interneti ohud (2)
6.5. Alus ja öeldis (1)
6.6. Alus ja öeldis (2)
6.7. Lihtlause. Koondlause (1)
6.8. Lihtlause. Koondlause (2)
6.9. Lihtlause. Koondlause (3)
6.10. Liitlause ja selle kirjavahemärgid (1)
6.11. Liitlause ja selle kirjavahemärgid (2)
6.12. Liitlause ja selle kirjavahemärgid (3)
6.13. Liitlause ja selle kirjavahemärgid (4)
6.14. Kordamine kontrolltööks
6.15. Kontrolltöö nr 6
6.16. Kokkuvõttev töö. Interneti kasutamise juhised
6.17. Tasemetööks valmistumine

7. Eesti keel ja teised keeled

Järg
Peatükk
7.1. Eesti keel teiste keelte seas (1)
7.2. Eesti keel teiste keelte seas (2)
7.3. Eesti keel teiste keelte seas (3)
7.4. Eesti keel teiste keelte seas (4)
7.5. Sugulaskeeled ja hõimurahvad (1)
7.6. Sugulaskeeled ja hõimurahvad (2)
7.7. Sugulaskeeled ja hõimurahvad (3)
7.8. Kokkuvõttev tund (1)
7.9. Kokkuvõttev tund (2)
7.10. Konverents „Soome-ugri rahvad” (1)
7.11. Konverents „Soome-ugri rahvad” (2)
7.12. Konverents „Soome-ugri rahvad” (3)
7.13. Õuetund
Palun oota