Õppekomplekt (Matemaatika 3. kl)

1. Arvud kuni 1000. Liidan ja lahutan

Järg
Peatükk
1.1. Arvutamise algus
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Vana-Egiptus. Number ja arv
1.3. Sajalised, kümnelised, ühelised (1)
1.4. Sajalised, kümnelised, ühelised (2)
1.5. Arvude järjestamine
1.6. Arvude võrdlemine
1.7. Võrdus, võrratus
1.8. Avaldis
1.9. Liitmine
1.10. Liitmise seadused
1.11. Lahutamine (1)
1.12. Lahutamine (2)
1.13. Küsimuste esitamine
1.14. Tekstülesanne. Liidan või lahutan
1.15. Kordamine (1)
1.16. Kordamine (2)
1.17. Eestimaa teedel

2. Liidan ja lahutan peast ja kirjalikult

Järg
Peatükk
2.1. Salakirjad
2.2. Kahekohaliste arvude liitmine peast
2.3. Kirjalik liitmine
2.4. Kahekohaliste arvude lahutamine peast
2.5. Kirjalik lahutamine
2.6. Mitmetehtelised tekstülesanded
2.7. Liidetava leidmine
2.8. Vähendatava leidmine
2.9. Vähendaja leidmine
2.10. Kordamine (1)
2.11. Kordamine (2)
2.12. Pärimus

3. Korrutan ja jagan

Järg
Peatükk
3.1. Eesti pealinn Tallinn
3.2. Korrutamine
3.3. Korrutamise seadus
3.4. Jagamine ja jagamise seos korrutamisega
3.5. Korrutamine ja jagamine arvuga 2 ja arvuga 4
3.6. Korrutamine ja jagamine arvuga 3 ja arvuga 6
3.7. Korrutamine ja jagamine arvuga 10 ja arvuga 5
3.8. Tehete järjekord avaldises (1)
3.9. Tehete järjekord avaldises (2)
3.10. Puuduva teguri leidmine
3.11. Tehete järjekord avaldises. Sulud
3.12. Korrutamine ja jagamine arvuga 1 ja arvuga 0
3.13. Tekstülesanne. Korrutan või jagan
3.14. Kordamine (1)
3.15. Kordamine (2)
3.16. Kaitseme loodust

4. Korrutan ja jagan

Järg
Peatükk
4.1. Mere­muuseumis
4.2. Summa korrutamine arvuga
4.3. Summa jagamine arvuga
4.4. Korrutamine ja jagamine arvuga 7
4.5. Korrutamine ja jagamine arvuga 8
4.6. Korrutamine ja jagamine arvuga 9
4.7. Korrutustabel
4.8. Puuduva jagatava leidmine
4.9. Puuduva jagaja leidmine
4.10. Tabelid, graafikud ja diagrammid (1)
4.11. Tabelid, graafikud ja diagrammid (2)
4.12. Kordamine (1)
4.13. Kordamine (2)
4.14. Jõulukombeid maailmast

5. Geomeetria

Järg
Peatükk
5.1. Matemaatika ja kunst
5.2. Ühendatud punktid. Sirglõik, sirge
5.3. Lõikuvad ja ristuvad sirged
5.4. Paralleelsed sirged
5.5. Murdjoon
5.6. Sümmeetria (1)
5.7. Sümmeetria (2)
5.8. Hulknurgad (1)
5.9. Hulknurgad (2)
5.10. Ristkülik ja ruut
5.11. Ristküliku ja ruudu ümbermõõt
5.12. Kordamine (1)
5.13. Kordamine (2)
5.14. Maja planeerimine

6. Arvud 10 000-ni

Järg
Peatükk
6.1. Arvud 10 000-ni (1). Lumi ja mäed
6.2. Arvud 10 000-ni (2)
6.3. Arvud 10 000-ni (3)
6.4. Arvude järjestamine ja võrdlemine (1)
6.5. Arvude järjestamine ja võrdlemine (2)
6.6. Kirjalik liitmine 10 000 piires (1)
6.7. Kirjalik liitmine 10 000 piires (2)
6.8. Kirjalik lahutamine 10 000 piires (1)
6.9. Kirjalik lahutamine 10 000 piires (2)
6.10. Kordamine
6.11. Kordamine. Kütusekulu transpordis

7. Mõõtühikud

Järg
Peatükk
7.1. Mõõtmine. Vanad mõõtühikud
7.2. Pikkusühikud (1)
7.3. Pikkusühikud (2)
7.4. Massiühikud (1)
7.5. Massiühikud (2)
7.6. Mahuühikud (1)
7.7. Mahuühikud (2)
7.8. Aeg (1). Sekund, minut, tund
7.9. Aeg (2). Sajand
7.10. Aeg (3). Kestus
7.11. Arvutamine nimega arvudega
7.12. Kordamine (1)
7.13. Kordamine (2)

8. Korrutan ja jagan

Järg
Peatükk
8.1. Rooma numbrid
8.2. Korrutamine arvudega 10 ja 100
8.3. Jagamine arvudega 10 ja 100
8.4. Nulliga lõppevate arvude korrutamine
8.5. Nulliga lõppevate arvude jagamine ühekohalise arvuga
8.6. Kahekohalise arvu korrutamine ühekohalise arvuga (1)
8.7. Kahekohalise arvu korrutamine ühekohalise arvuga (2)
8.8. Kahekohalise arvu jagamine ühekohalisega (1)
8.9. Kahekohalise arvu jagamine ühekohalisega (2)
8.10. Kordamine (1)
8.11. Kordamine (2)
8.12. Ma tahan koera!

9. Murdarvud

Järg
Peatükk
9.1. Murrud. Maiused
9.2. Mis on murd? (1)
9.3. Murd (2). Mis on tervik?
9.4. Murd (3)
9.5. Kuidas leida osa? (1)
9.6. Kuidas leida osa? (2)
9.7. Kuidas leida tervikut? (1)
9.8. Kuidas leida tervikut? (2)
9.9. Kordamine
9.10. Taluelu

10. Geomeetria

Järg
Peatükk
10.1. Geomeetria. Pompeis
10.2. Ringjoon, ring (1)
10.3. Ringjoon, ring (2)
10.4. Kolmnurk (1)
10.5. Kolmnurk (2)
10.6. Ruumilised kujundid. Hulktahukad
10.7. Ruumilised kujundid. Pöördkehad
10.8. Kordamine (1)
10.9. Kordamine (2)
10.10. Geomeetria meie ümber

11. Raudvara

Järg
Peatükk
11.1. Raudvara. Arv
11.2. Raudvara. Liitmine ja lahutamine
11.3. Raudvara. Korrutamine ja jagamine
11.4. Raudvara. Murd
11.5. Raudvara. Mõõtmine
11.6. Raudvara. Lõik, sirge, hulknurk
11.7. Raudvara. Ringoon, ristkülik, kolmnurk
11.8. Raudvara. Hulktahukad, pöördkehad

12. Lisad

Järg
Peatükk
12.1. Hea teada!
Tasuta tutvumiseks!
12.2. Mõisted
12.3. Sõnaseletused
12.4. Impressum
Palun oota