Katsed keemias

Õppekomplekti autorid
Jaak Arold, Tavo Romann
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto

1. Reaktsiooni tunnused

Järg
Peatükk
1.1. Sissejuhatus
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Värvimuutus, gaasi eraldumine, sademe teke
1.3. Valguse ja soojuse eraldumine

2. Segude eraldamine

Järg
Peatükk
2.1. Sademe eraldamine lahusest
2.2. Vedelike eraldamine
2.3. Muud segude eraldamise meetodid

3. Lahustumine ja lahuste pH

Järg
Peatükk
3.1. Lahustumine ja lahustuvus
3.2. Hapete, aluste ja soolade lahuste pH
3.3. Universaal­indikaator ja tarbekaupade pH

4. Katsed mittemetallide ja nende ühenditega

Järg
Peatükk
4.1. Hapnik
4.2. Vesinik
4.3. Kloor
4.4. Lämmastik ja ammoniaak
4.5. Süsihappegaas
4.6. Vesinikkloriid

5. Katsed metallidega

Järg
Peatükk
5.1. Leelis- ja leelis­muld­metallid
5.2. Muud metallid

6. Muud katsed

Järg
Peatükk
6.1. Reaktsiooni kiirus ja tasakaal
6.2. Orgaanilised ained
6.3. Elektrokeemia
6.4. Muud katsed

7. Lisainfo

Järg
Peatükk
7.1. Impressum
või loo konto
Palun oota