Õppekomplekt (Katsed keemias)

1. Reaktsiooni tunnused

Järg
Peatükk
1.1. Sissejuhatus
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Värvimuutus, gaasi eraldumine, sademe teke
1.3. Heli, valguse ja soojuse eraldumine

2. Segude eraldamine

Järg
Peatükk
2.1. Sademe eraldamine lahusest
2.2. Vedelike eraldamine
2.3. Muud segude eraldamise meetodid

3. Lahustumine ja lahuste pH

Järg
Peatükk
3.1. Lahustumine ja lahustuvus
3.2. Ainete lahuste pH
3.3. Universaal­indikaator ja tarbe­kaupade pH

4. Katsed mittemetallide ja nende ühenditega

Järg
Peatükk
4.1. Hapnik
4.2. Vesinik
4.3. Kloor
4.4. Lämmastik ja ammoniaak
4.5. Süsihappegaas
4.6. Vesinikkloriid
4.7. Muud mitte­metallid ja nende ühendid

5. Katsed metallide ja nende ühenditega

Järg
Peatükk
5.1. Leelis­metallid
5.2. Leelismuld­metallid
5.3. Muud metallid

6. Muud katsed

Järg
Peatükk
6.1. Reaktsiooni kiirus ja tasakaal
6.2. Orgaanilised ained
6.3. Tugevad oksüdeerijad
6.4. Elektrokeemia
6.5. Muud katsed

7. Lisainfo

Järg
Peatükk
7.1. Impressum
Palun oota