Õppekomplekt (Loodusõpetus 5. kl)

Loodusõpetus 5. klassile

Autorid
Kersti Jankovski, Rein Kuresoo
Ülesannetekogu autorid
Kersti Jankovski, Rein Kuresoo, Tiia Kuresoo
Väljaandja
Avita

1. Vesi

Järg
Peatükk
1.1. Veeta ei saa
1.2. Vesi kui aine. Vee omadused
1.3. Vee olekud ja nende muutumine
1.4. Tahke, gaasilise ja vedela aine omadused
1.5. Vee soojus­paisumine, vee soojenemine ja jahtumine
1.6. Pindpinevus ja märgumine
Tasuta tutvumiseks!
1.7. Kapillaarsus
1.8. Põhjavesi
1.9. Vee kasutamine

2. Jõgi ja järv

Järg
Peatükk
2.1. Jõgi
2.2. Jõe toit on vesi
2.3. Jõe teekond lähtest suudmeni
2.4. Eesti jõed on eriilmelised
2.5. Järv
2.6. Eesti järved on eriilmelised
2.7. Järvevee omadused
2.8. Loomade kohastumused eluks vees
2.9. Taimede kohastumused eluks vees
2.10. Veekogu kui elukooslus
2.11. Järvede taimed
2.12. Järves elab palju selgrootuid
2.13. Selgroogsed loomad järves
2.14. Taimed jões
2.15. Loomad jões. Selgrootud ja kalad
2.16. Loomad jões. Imetajad ja linnud

3. Õhk

Järg
Peatükk
3.1. Õhk ja õhu koostis
3.2. Õhu omadused. Õhu soojusaste
3.3. Õhu omadused. Õhurõhk
3.4. Õhurõhk ja õhu liikumine
3.5. Hapnik
3.6. Õhk ja taimed
3.7. Õhk ja loomad
3.8. Õhu saastamine ja kaitse
3.9. Ilm
3.10. Ilmaelemendid. Õhutemperatuur
3.11. Ilmaelemendid. Tuule suund ja kiirus
3.12. Ilmaelemendid. Pilved
3.13. Ilmaelemendid. Sademed
3.14. Ilmastik

4. Läänemeri

Järg
Peatükk
4.1. Läänemeri
4.2. Vesi Läänemeres
4.3. Läänemere mõju ilmastikule
4.4. Mere mõju inimtegevusele
4.5. Läänemere taimed ja vetikad
4.6. Kalad Läänemeres
4.7. Läänemere selgrootud ja imetajad
4.8. Merelinnud
4.9. Saarte ja ranniku taimestik
4.10. Läänemere reostus ja kaitse

5. Lisad

Järg
Peatükk
5.1. Looduspäevik
5.2. Lisamaterjale uudishimulikele
5.3. Mõisted
5.4. Impressum
Palun oota