Peatükk 1.1 (Muusika 5. kl)

Helide keel

Muusade kunst

Muusika väljendusvahendid

Kõnelevad kõlad

Sõna „muusika“ on tuletatud muistsete kreeklaste teadust ja kunsti kaitsvate jumalannade – muusade – nimetusest. Sõna musikē tähistaski kreeka keeles muusade kunsti. Muusika kaitsejumalanna oli Euterpe.

Muusika on helide keel. Kui soovime muusikat kirjutada, peame tundma muusika väljendus­vahendeid ehk kõike seda, millest muusika koosneb.

Kuigi iga laul ja muusikapala moodustab omaette terviku, on võimalik kuulates eristada selle koostisosi. Kui oskame jälgida, kuidas helilooja on väljendusvahendeid kasutanud, muutub muusika kuulamine palju põnevamaks.

Nii saame ka muusikapalu omavahel võrrelda ja vastata küsimusele, miks üks pala meeldib rohkem kui teine.

Kleio (ajalugu), Euterpe (muusika) ja Thaleia (komöödia)
  • Kuidas võiks kõlada muusika, mida esitavad need muusikud? Põhjenda oma arvamust.

Muusika me sees ja ümber

Tuleta meelde!

Latern   on muusikaline noodimärk. Laulu kordamisel jäetakse ära osa, mis jääb kahe laterna vahele.

Segno   on muusikaline noodimärk, millega tähistatakse pikema lõigu kordamist. 

Mida tähendavad märgid 1. ja  2.   ?

Kehapillimäng 1

Kehapillimäng 2

  • Mängi eelmängu ja vahemängude ajal kaasa kehapilli.
  • Kuidas sünnib sinu arvates muusika?
  • Milliseid muusika liike sa tead? Mille järgi sa neid eristad?
  • Milline muusika sulle meeldib? Miks?
  • Võrdle kuulatud muusikapalu. Mis on neis sarnast ja mis erinevat?
  • Tomi Putaansuu. „Hard Rock Hallelujah“
Ansambel Lordi
Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor , dirigent Peeter Perens

Pildikesi sügisest

  • Kuula muusikapala ja vaata pilte.
  • Milline foto sobib selle muusikapalaga? Põhjenda.
  • Jean Sibelius. „Torm“ süidist nr 1
Göteborgi Sümfooniaorkester, dir Neeme Järvi

Tere, sügis!

Palun oota