Muusika väljendusvahendid

Kõnelevad kõlad

Sõna „muusika“ on tuletatud muistsete kreeklaste teadust ja kunsti kaitsvate jumalannade – muusade – nimetusest. Sõna musikē tähistaski kreeka keeles muusade kunsti. Muusika kaitsejumalanna oli Euterpe.

Muusika on helide keel. Kui soovime muusikat kirjutada, peame tundma muusika väljendusvahendeid ehk kõike seda, millest muusika koosneb.

Kuigi iga laul ja muusikapala moodustab omaette terviku, on võimalik kuulates eristada selle koostisosi. Kui oskame jälgida, kuidas helilooja on väljendusvahendeid kasutanud, muutub muusika kuulamine palju põnevamaks.

Nii saame ka muusikapalu omavahel võrrelda ja vastata küsimusele, miks üks pala meeldib rohkem kui teine.

Thaleia (komöödia), Euterpe (muusika) ja Kleio (ajalugu)
  • Kuidas võiks kõlada muusika, mida esitavad need muusikud? Põhjenda oma arvamust.
Palun oota