Peatükk 5.3 (Ettevõtlus, kutseõpe)

Tegevused pärast ettevõtte asutamist

Millised on esimesed sammud, mida teha peale ettevõtte asutamist?

Pangakonto

Pangakonto on võimalik avada pärast ettevõtte registreerimist Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt hallatavas Äriregistris. Eestis tegutsevate pankade nimekirjaga on võimalik tutvuda Finantsinspektsiooni kodulehel „Pangandus ja krediit” ja „Krediidiasutused”.

Milline pank valida? Soovitatav on vaadata, mida pangad uutele klientidele pakuvad ning kas ettevõtte tooted/teenused toetavad või võivad pigem takistada ettevõtte kasvu. Näiteks kui ettevõttel on vaja makseterminale või stardilaenu, kas pank siis pakub seda või tuleb selleks avada pangakonto mõnes teises pangas.

Panga valikul tuleb mõelda, mida ettevõttel vaja võiks olla

Tegevusluba

Tulenevalt äriseadustikust võib ettevõtja tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine pole seadusega keelatud. Seadus võib sätestada tegevusalasid, milleks on vaja tegevusluba või millel võib tegutseda vaid teatud liiki ettevõtja (nt mittetulundusühing, sihtasutus vm).

Erinõuetega tegevusalad jaotuvad kahte kategooriasse: tegevusalad, millel on vaja taotleda tegevusluba ja tegevusalad, millel on kohustus esitada majandustegevusteade. Tegevusloa või majandustegevusteate registreerimise kohustuse kohta leiab infot valdkonda reguleerivatest organisatsioonidest ja õigusaktidest. Vaata lisaks „Erinõuete tegevusalade register” ja erinõuetega tegevusalade ülevaade eesti.ee portaalis.

Suhtlus Maksu- ja Tolliametiga

Alustava ettevõtjana on võimalik käia enne ettevõtlusega alustamist Maksu- ja Tolliametis konsultatsioonis ja saada ülevaade ettevõtlusega seotud tegevustest, aruannetest ja maksudest. Pärast ettevõtte asutamist on esimese sammuna soovitatav sõlmida Maksu- ja Tolliametiga leping e-maksuameti kasutamiseks.

Töötamise register

Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööd võimaldavatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Registrisse on kohustus registreerida kõik töötajad alates vabatahtlikutest, praktikantidest, lõpetades juhatuse liikmetega.

  • Kas mõnda töötajat ei pea registrisse kandma (nt seda, kes teeb väga vähe töötunde)?

Domeeni registreerimine ja kodulehe loomine

Domeen on veebilehe aadress, kus asub ettevõtte koduleht. Kuna domeen ei pea kuuluma ettevõttele, siis saab eraisik ka enne ettevõtte asutamist domeeni registreerida. Standardtingimustes soovitatakse, et domeeni ja kodulehe nimi on sarnased, kuna see võimaldab lihtsamat nähtavust otsingumootorites. Samas võib domeeniks olla bränd või endale kuuluv kaubamärk, millega soovitakse turul eristuda.

Mis võiks olla Smuutipeatuse domeeninimi?

Tegevusplaan

Äriplaani rakendamine nõuab head tegevusplaani ja süsteemset tegutsemist. Selleks, et oma tegevust paremini planeerida, tuleb koostada äriplaani elluviimise tegevuskava(plaan).

• Tegevuskava peab esimese aasta kohta olema maksimaalselt detailne ning tegevused kirjeldatud kuude lõikes, kusjuures esimese kuu tegevused võiksid olla eraldi rõhutatuna välja toodud.

• Kõikidele tegevustele tuleks lisada täitjad/vastutajad ja tähtajad. Vastutajate määramisel mõtle läbi, kas mõnda tegevust on mõistlikum näiteks partneritelt teenusena osta, mitte ise teha (nt veebilehe tegemine, raamatupidamine).

• Tegevusplaani koostamisel jälgi, et tegevused ei kuhjuks samasse perioodi, kuna see tekitab kohe riski, et tegelikkuses ei suuda ettevõte kõike ära teha.

• Arvesta tähtaegade seadmisel mõistliku ajavaruga ning sinu äri jaoks oluliste faktoritega (nt hooajalisus).

• Uute vajaduste ilmnemisel täienda tegevuskava jooksvalt. Tegevuskava planeerimisel lepi oma tuumikmeeskonnaga kokku tegevuskava elluviimise jälgimise kord (regulaarsed koosolekud või ülevaated jmt).

Ajakava

Tegevused

Soovitud tulemus

Täitja või vastutaja

1. kuu

2. kuu

3. kuu

...

12. kuu

Tegevuskava näidis
Palun oota