Arvu 10 koostis

54. Täienda joonist. Täida lüngad.

55. Täienda kümneni. Kirjuta puuduv arv.

56. Kokku on 10. Mitu on peidus? Sobita.

57. Kirjuta puuduvad arvud.

58. Kokku on 10. Sobita.

KÜMME ON ...

5
9
3
8
6
2
5
4
7
1

59. Kirjuta puuduvad arvud.

60. Vali sobiv arv.

61. Kirjuta puuduvad arvud.

62. Loe. Täienda antud arvuni.

Arvu liitehitus

63. Kirjuta lünka puuduvad arvud.

1 ja 

1 ja 

2 ja 

1 ja 

2 ja 

3 ja 

1 ja 

2 ja 

3 ja 

4 ja 

1 ja 

2 ja 

3 ja 

4 ja 

5 ja 

1 ja 

2 ja 

3 ja 

4 ja 

5 ja 

6 ja 

1 ja 

2 ja 

3 ja 

4 ja 

5 ja 

6 ja 

7 ja 

1 ja 

2 ja 

3 ja 

4 ja 

5 ja 

6 ja 

7 ja 

8 ja 

1 ja 

2 ja 

3 ja 

4 ja 

5 ja 

6 ja 

7 ja 

8 ja 

9 ja 

Tööleht

Palun oota