Peatükk 3.3 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Arvu 11 kümnendkoostis

Arvu 11 kümnendkoostis

161. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

MITU ÕUNA ON PILDIL?  

MITU SUURT ÕUNA ON PILDIL?  

MITU VÄIKEST ÕUNA ON PILDIL?  ​​​

11 ON    JA  

10 JA    ON 11​

162. Loenda. Täida lüngad.

ON  KÜMNELINE JA  ÜHELINE.

ON  ÜHELINE JA  KÜMNELINE.

163. Kirjuta pildi järgi arvud. 

164. Loenda. Võimalusel eralda 10. Kirjuta.

165. Märgi vajalik arv.

166. Kirjuta puuduvad arvud. Räägi.

167. Mis arv on pildil? Mitu ühelist? Mitu kümnelist? Kirjuta.

168. Märgi nõutud arv. Räägi.

Tööleht

Palun oota