Peatükk 3.4 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Võrdlemine 11 piires

169. Vali õige märk (>, <, =).

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

170. Loenda. Täida lüngad.

MAASIKAID ON

171. Võrdle (>, <, =).

3  5

510

111

69

87

44

  8  2

1011

11  9

172. Loenda. Kirjuta. Võrdle (>, <, =).

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

173. Vaata pilti. Täida lüngad.

Loenda.

  

  

  

  

   

   

   

    

Võrdle.

                

Võrdle.

174. Loenda. Kirjuta. Järjesta arvud alates väiksemast.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

JÄRJESTA ARVUD  <  < 

JÄRJESTA ARVUD  <  < 

175. Kirjuta sobivad arvud.

8

<

>

10

11

>

<

6

9

>

>

5

Tööleht

Palun oota