Peatükk 3.4 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Võrdlemine 11 piires

169. Vali õige märk (>, <, =).

170. Loenda. Täida lüngad.

MAASIKAID ON .

171. Võrdle (>, <, =).

  5

 10

 11

 9

 7

 4

 8   2

10  11

11   9

172. Loenda. Kirjuta. Võrdle (>, <, =).

173. Täida lüngad.

Loenda.

  

  

  

  

   

   

   

    

Võrdle.

                

Võrdle.

174. Loenda. Kirjuta. Järjesta arvud alates väiksemast.

JÄRJESTA ARVUD  <  < 

JÄRJESTA ARVUD  <  < 

175. Kirjuta sobivad arvud.

8

<

11

>

9

>

>

10

<

6

>

5

Tööleht

Palun oota