Peatükk 3.5 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Liitmine ja lahutamine 11 piires

176. Vaata pilti. Täida lüngad.

10 +  = 

 + 10 = 

11 –  = 

11 –  = 

177. Koosta neli üles-annet.

178. Arvuta. Täida lüngad.

179. Arvuta. Täida lüngad.

180. Lahenda ülesanne.

JALG-PALLI-MEES-KONNAS ON 10 VÄLJAKU-MÄNGIJAT JA ÜKS VÄRAVA-VAHT.


MITU JALG-PALLURIT ON MEES-KONNAS?

181. Lahenda ülesanne.

TEEDUL OLI 11 ÕUNA.

TEET ANNAB ÄRA 1 ÕUNA.

MITU ÕUNA ON NÜÜD TEEDUL?

182. Arvuta. Sobita.ÜLE JÄI PLOOM NUMBRIGA .

183. Arvuta. Täida lüngad.

KUI PALJU RAHA ON EMAL?  

KUI PALJU RAHA ON LAPSEL?  

KELLEL ON ROHKEM RAHA?  

184. Täida lüngad.

5 +

10 –

7 +

8 +

11 –

6 +

1 +

10 +

185. Arvuta. Mis sõna on peidus?

  7 – 3

=

T

 6 +  2

=

I

10 + 1

=

S

 3 +  3

=

K

11 – 1

=

Ü

10 –  1

=

S

10 – 7

=

E

11 – 10

=

T

10

6

9

 

4

3

8

11

1

-

186. Arvuta. Sobita võrdsete vastustega õunad.

 9 – 8 = 

 5 +  3 = 

10 +  1 = 

11 – 1 = 

 1 + 10 = 

   5 +  5 = 

11 – 10 = 

   4 +  4 = 

187. Arvuta. Kirjuta puuduvad arvud.

188. Arvuta. Kui vastus on üks-teist, kirjuta saadud täht rea lõppu.

Vali lünka sobiv sõna.

KIRSI SEES ON .

KIVI SEES ON .

189. Lahenda ülesanne.

ÜHES PUNASE SÕSTRA KOBARAS ON KÜMME SÕSTART. TEISES AINULT ÜKS.


MITU MARJA ON KOKKU?

Tööleht

Palun oota