Peatükk 4.1 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Ühekohaline ja kahekohaline arv

190. Mitu kümnelist? Mitu ühelist? Täida lüngad.

HULK

Ü

HULK

Ü

 

Ü

 

Ü

 

Ü

 

Ü

ÜHE NUMBRI ABIL KIRJUTATUD ARVUD:

Ü

Ü

Ü

Ü

KAHE NUMBRI ABIL KIRJUTATUD ARVUD:

191. Mis ei sobi hulka? Märgi.

Ühe- ja kahekohalised arvud

ÜHE NUMBRIGA KIRJUTATUD ARVUD EHK ÜHE-KOHALISED ARVUD.

KAHE NUMBRIGA KIRJUTATUD ARVUD EHK KAHE-KOHALISED ARVUD.

192. Märgi kahekohalised arvud. Täida lüngad.

ÜHE NUMBRIGA KIRJUTATUD ARVUD EHK ÜHE-KOHALISED ARVUD.

            

KAHE NUMBRIGA KIRJUTATUD ARVUD EHK KAHE-KOHALISED ARVUD.

            

193. Kirjuta tabelisse puuduvad arvud.

ÜHE-KOHALISED ARVUD

KAHE-KOHALISED ARVUD

Tööleht

Palun oota