Peatükk 5.1 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Arv 12

Kaksteist

194. Vaata pilti. Räägi.

195. Vaata näidet. Täida lüngad.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

196. Loenda köögi-viljad. Vali õige vastus.

PILDIL ON 12

197. Jätka rida.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

12                        

12                        

198. Märgi arv kaks-teist.

MITU ARVU MÄRKISID? 

199. Leia ja märgi arvud üks-teist ja kaks-teist. Märgi sama-sugune muster.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

200. Loenda. Täida lünk.

  

  

  

  

MIS EI SOBI TEISTE HULKA? MIKS?

Tööleht

Palun oota