Peatükk 5.1 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Arv 12

Kaksteist

194. Vaata pilti. Räägi.

195. Vaata näidet. Täida lüngad.

196. Loenda köögi-viljad. Vali õige vastus.

PILDIL ON 12 .

197. Jätka rida.

12                        

12                        

198. Märgi arv kaks-teist.

199. Leia ja märgi arvud üks-teist ja kaks-teist. Märgi sama-sugune muster.

200. Loenda. Täida lünk.

  

  

  

  

MIS EI SOBI TEISTE HULKA? MIKS?

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota