Peatükk 4.5 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Liitmine ja lahutamine 14 piires

102. Vaata pilti. Täida lüngad.

10 +  = 

 + 10 = 

14 –  = 

14 –  = 

103. Kirjuta neli ülesannet.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

104. Mitu kingitust on kotis? Arvuta.

105. Mitu kommi jäi kandikule? Arvuta.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

106. Lahenda ülesanne.

Sandra küpsetas 13 pipar-koogi-mehikest ja ühe pipar-koogist kuuse.

Mitu pipar-kooki küpsetas Sandra?

107. Arvuta. Kontrolli. Kirjuta puuduvad vastused.

10 + 4 = 

12 – 2 = 

10 – 2 = 

12 + 1 = 

10 +   2 = 

14 – 10 = 

10 + 1 = 

10 – 4 = 

108. Arvuta. Täida lüngad.

11

10

12

8

10

13

9

14

13

8

14

10

109. Arvuta. Vali vihikule õige lapse nimi.

10 + 4 = 

Uku

12 + 1 = 

Piia

14 – 2 = 

Ita

13 – 3 = 

Joel

 Uku 
 Piia 
 Ita 
 Joel 

110. Arvuta. Mis sõna on peidus?

10 + 4

=

I

13 – 2

=

L

10 + 2

=

N

10 – 4

=

S

14 – 4

=

E

10 – 1

=

T

12

10

11

14

-

9

10

14

6

9

111. Mitu lume-palli veeretasid lapsed? Arvuta.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

112. Kirjuta ülesanne. Arvuta.

+

=

+

=

+

=

=

=

=

113. Kirjuta puuduv arv.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

114. Arvuta. Sobita.

 14 – 4 = 

 10 +  4 = 

14 – 10 = 

 11 +  3 = 

  12 – 1 = 

   6 –  2 = 

    7 +  3 = 

115. Lahenda ülesanne.

Jõulu-vana kotis oli 10 mängu-autot ja
4 nukku.

Mitu mängu-asja oli kotis?

116. Arvuta. Jaota lastele kingitused.

12 + 1 = 

14 – 10 = 

  10 + 4 = 

2 + 10 = 

13 – 2 = 

14 – 4 = 

 • Mia
 • Orm
 • Mia
 • Orm
 • Mia
 • Orm
 • Mia
 • Orm
 • Mia
 • Orm
 • Mia
 • Orm

117. Mida soovis Markus Joosepile? Arvuta. Kirjuta.

10 + 4 =

D

11 – 1 =

E

10 – 1 =

Õ

10 + 1  =

J

14 – 10 =

Ä

14 – 1  =

H

11 + 1  =

I

12 – 10 =

U

10 – 2  =

L

13

4

12

14

11

9

2

8

10

Tööleht

Palun oota