Sirgjoon. Sirglõik

118. Vaata pilti. Täida lüngad.

See on - joon.

Sirg-joone joonistan -laua abil.

119. Millise liblika tiivad saad joonistada joon-laua abil? Märgi.

120. Joonista läbi punkti veel 3 sirg-joont.

121. Ühenda oma-vahel 2 punkti.

 

Saadud joon on SIRG-LÕIK.

Sirg-lõigul on alati 2 OTS-PUNKTI.

122. Märgi teine ots-punkt. Piira kõige lühem sirg-lõik.

123. Täida lüngad.

-punkt

-punkt

124. Leia ja märgi sirg-lõigud. Vasta küsimustele.

Miks ei sobi kolmas joon?

Miks ei sobi teine ja viies joon?

125. Märgi sirg-lõigud.

126. Joonista pikem sirg-lõik.

127. Joonista lühem sirg-lõik.

128. Ühenda sõna ja pilt.

129. Joonista.

1 kõver-joon

2 sirg-joont

3 sirg-lõiku

Tööleht

Palun oota