Peatükk 5.2 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Sentimeeter

130. Loe. Märgi sobivad sõnad.

 Joon-lauaga saan mõõta ...

  • pikkust
  • värvi
  • kõrgust

Vaata pilti. Jäta meelde.

Pikkuse mõõtmise mõõt-ühik on senti-meeter.

Senti-meetri kirjutan lühemalt cm.

131. Leia lõigu pikkused. Sobita.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.
1
2
3

132. Märgi 1 senti-meetri pikkused sirg-lõigud.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

Joonlauaga mõõtmine

133. Millisel pildil on mõõtmist alustatud õigesti? Märgi.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

134. Kirjuta eseme pikkus.

 cm

 cm

 cm

  cm

 cm

  cm

135. Kirjuta joon-lauale puuduvad arvud.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

136. Kirjuta sirg-lõigu pikkus.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

        

 cm           

  

 cm 

            

137. Vaata pilti. Kirjuta eseme pikkus.

 cm (hamba-hari)

 cm (kraadi-klaas)

 

  

 cm (pesu-lõks)

 cm (pliiats)

 cm (kruvi)

138. Mõõda sirg-lõigu pikkus. Kirjuta.

139. Mõõda sirg-lõigu pikkus. Kirjuta.

140. Hinda silma-järgi esemete pikkus. Märgi.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

Tööleht

Palun oota