Peatükk 6.1 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Arv 15

Viisteist

141. Vaata pilti. Räägi.

142. Vaata pilti. Täida lüngad.

ane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

143. Jätka rida.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

15                   

15                  

144. Leia ja märgi arv viis-teist.

Mitu arvu märkisid? 

145. Loenda. Märgi 15 käbi.

146. Mis arv on peidus? Kirjuta.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

147. Loenda. Märgi õige arv.

Tööleht

Palun oota