Peatükk 6.2 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Arvurida 1–15

Arvurida 1–15

148. Loe arvu-rida.

149. Kirjuta antud arvule järgnev arv.

150. Kirjuta antud arvule eelnev arv.

151. Kirjuta antud arvule eelnev ja järgnev arv.

152. Järjesta. Alusta kõige väiksemast.

153. Sobita lünka õige arv.

8
9
11
12
13
14
15

154. Märgi Jussi kodu-tee (1–15). Loe saadud arvu-rida.

155. Kirjuta puuduvad arvud.

Tööleht

Palun oota