Peatükk 6.3 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Arvu 15 kümnend­koostis

156. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

Mitu last on pildil? 

Mitu last kelgutab? 

Mitu last suusatab? 

  

15 on  ja 

10 ja  on 15

157. Kirjuta pildi järgi arvud.

K Ü
1 0

ja

K Ü
    5

K Ü

K Ü 

ja

 K  Ü

K Ü

K  Ü 

ja

 K  Ü

K Ü

K  Ü 

ja

 K  Ü

K Ü

158. Mis arv on pildil? Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

   

   

   

   

 

159. Märgi nõutud arv. Täida lüngad.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

 K    Ü

 K    Ü

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

 K    Ü

 K    Ü

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

 K    Ü

 K    Ü

160. Kirjuta arvu asendajad. Räägi.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

161. Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

Arv

K

Ü

11 on

ja

2 on

ja

Arv

K

Ü

14 on

ja

10 on

ja

Arv

K

Ü

15 on

ja

9 on

ja

162. Nimeta ja vali saadud arv.

1 kümneline ja 3 ühelist

0 kümnelist ja 5 ühelist

1 kümneline ja 4 ühelist

1 kümneline ja 0 ühelist

1 kümneline ja 1 üheline

1 kümneline ja 5 ühelist

1 kümneline ja 2 ühelist

0 kümnelist ja 4 ühelist

Tööleht

Palun oota