Peatükk 6.3 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Arvu 15 kümnendkoostis

156. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

Mitu last on pildil? 

Mitu last kelgutab? 

Mitu last suusatab? 

  

15 on  ja 

10 ja  on 15

157. Kirjuta pildi järgi arvud.

158. Mis arv on pildil? Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

  

  

  

  

159. Märgi nõutud arv. Täida lüngad.

 K    Ü

 K    Ü

 K    Ü

 K    Ü

 K    Ü

 K    Ü

160. Kirjuta arvu asendajad. Räägi.

161. Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

162. Nimeta ja vali saadud arv.

1 kümneline ja 3 ühelist

1 kümneline ja 1 üheline

0 kümnelist ja 5 ühelist

1 kümneline ja 5 ühelist

1 kümneline ja 4 ühelist

1 kümneline ja 2 ühelist

1 kümneline ja 0 ühelist

0 kümnelist ja 4 ühelist

Tööleht

Palun oota