Peatükk 6.4 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Võrdlemine 15 piires

163. Loenda. Täida lüngad.

Kuuski onkui lume-helbeid.

164. Märgi 10-st suuremad arvud.

165. Loenda. Kirjuta. Võrdle (>, <, =).

166. Võrdle (>, <, =).

167. Loenda. Kirjuta.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

Võrdle (>, <, =).

Võrdle hulki. Vali.

168. Võrdle (>, <, =).

12    10

  8    13

15    14

  6    15

12    11

11    11

  7    14

12    15

169. Vali lünka sobiv arv.

10

>

10

<

14

<

14

>

170. Kirjuta sobivad arvud.

12 >

10 <

11 <

  3 >

  8 <

15 >

15 =

> 10

14 <

< 15

  8 >

> 11

< 12

>   7

>   5

= 14

< 13

>   9

Tööleht

Palun oota