Peatükk 1.3 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Arvu 18 kümnendkoostis

15. Vasta küsimustele. Täida lüngad.

Mitu lemmik-looma on pildil?  

Mitu meri-siga on pildil?  

Mitu kilp-konna on pildil?  

 

18 on  ja 

10 ja  on 18

16. Kirjuta pildi järgi arvud.

17. Mis arv on pildil? Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

  

  

  

  

  

18. Leia arv kümnelise ja üheliste järgi.

 • 14
 • 16
 • 13
 • 18
 • 17
 • 16
 • 12
 • 15
 • 13

   

   

   

 • 15
 • 11
 • 17
 • 18
 • 16
 • 14
 • 12
 • 14
 • 13

19. Kirjuta arvu asendajad. Räägi.

20. Kirjuta arvu kümneline ja ühelised.

21. Kirjuta arv kümnelise ja ühelise järgi.

22. Leia papa-goidele puur.

Tööleht

Palun oota