Peatükk 1.4 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Võrdlemine 18 piires

23. Loenda. Kirjuta. Võrdle (>, <, =).

Reasta saadud arvud alates väiksemast.

17
13
18
16
12
15

24. Loenda. Võrdle.

Pildil on  küülikut ja  hamstrit.

on 

on 

25. Võrdle (>, <, =).

10  18

18  14 

17   9

12  15  

  6  14

13  18

26. Täida lüngad.

27. Vali sobivad arvud.

16

<

15

>

13

<

10

<

17

=

16

>

>

7

<

17

>

10

<

14

>

16

=

18

28. Vali lünka sobivad arvud.

7
10
11
12
14
16
18

29. Järjesta arvud alates suuremast.

Tööleht

Palun oota