Peatükk 1.5 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Liitmine ja lahutamine 18 piires

30. Arvuta. Ühenda. Räägi.

 +  = 

 +  = 

 –  = 

 –  = 

31. Leia lünka sobiv arv.

1
6
10
11
16

32. Arvuta. Täida lüngad.

17

14

9

14

16

18

10

17

7

33. Vaata joonist. Täida lüngad. Arvuta.

K  Ü

K  Ü

K  Ü

+

=

K  Ü

K  Ü

K  Ü

+

=

K  Ü

K  Ü

K  Ü

+

=

K  Ü

K  Ü

K  Ü

+

=

34. Arvuta.

K  Ü

6 + 2 =

16 + 2 =

5 + 3 =

15 + 3 =

K  Ü

7 + 1 =

17 + 1 =

4 + 3 =

14 + 3 =

K  Ü

4 + 1 =

14 + 1 =

8 + 0 =

18 + 0 =

35. Lahenda ülesanne.

Janaril oli 12 jänest. 
​Kevadel sündis juurde 6 jänese-poega.

Mitu jänest on nüüd Janaril?

36. Vaata joonist. Täida lüngad. Arvuta.

K  Ü

K  Ü

K  Ü

=

K  Ü

K  Ü

K  Ü

=

K  Ü

K  Ü

K  Ü

=

K  Ü

K  Ü

K  Ü

=

37. Arvuta.

K  Ü

7 – 3 =

17 – 3 =

4 – 2 =

14 – 2 =

K  Ü

3 – 1 =

13 – 1 =

8 – 5 =

18 – 5 =

K  Ü

6 – 4 =

16 – 4 =

5 – 3 =

15 – 3 =

38. Loenda kommid. Kirjuta ülesanne. Arvuta.

Pane tähele
Ülesannet saab lahendada suurel ekraanil.

Purgis on  kommi.

Ära võeti kaheksa kommi.

    

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

Purgis on  kommi.

Ära võeti neli kommi.

    

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

Purgis on  kommi.

Ära võeti seitse kommi.

    

39. Lahenda ülesanne.

Akvaariumis oli 18 kala.
​Nendest 6 kala olid punased.
​Ülejäänud kalad olid hallid.​

Mitu halli kala oli akvaariumis?

40. Kirjuta ülesanded vihikusse. Arvuta. Märgi lõnga-kera, kui vastus on 18.

41. Arvuta. Sobita.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

42. Arvuta.

43. Arvuta. Sobita vastus.

Pane tähele
Ülesannet saab lahendada suurel ekraanil.
4
5
6
7
10
12
14
15
16
17

44. Arvuta. Lahenda mõistatus.

8

+

2

=

H

10

3

=

R

5

+

1

=

U

17

4

=

E

6

+

2

=

S

15

10

=

Ä

10

+

2

=

N

18

1

=

I

10

6

=

D

13

+

3

=

A

18

3

=

L

10

+

4

=

V

18

7

=

T

17

+

1

=

K

10

1

=

G

12

6

17

13

13

8

,

14

5

5

11

11

16

9

16

,

10

17

17

7

13

-

18

13

15

4

13

7

18

13

8

18

13

15

Tööleht

Palun oota