Peatükk 2.1 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Arv 19

Üheksateist

45. Vaata pilti. Räägi

46. Vaata pilti. Täida lüngad.

47. Jätka rida.

19                  

19                  

48. Leia ja märgi õige arv.

49. Märgi 19 tulpi. Täida lüngad.

Mitu tulpi on märgitud?  

Märkimata jäi  tulpi.

50. Mis arv on peidus? Kirjuta.

51. Märgi arv üheksa-teist.

52. Mitu lumi-kellukese õit on pildil? Loenda. Kirjuta.

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota