Peatükk 2.1 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Arv 19

Üheksateist

45. Vaata pilti. Räägi

46. Vaata pilti. Täida lüngad.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

47. Jätka rida.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

19                  

19                  

48. Leia ja märgi õige arv.

Mitu arvu märkisid? 

49. Märgi 19 tulpi. Täida lüngad.

Mitu tulpi on märgitud?  

Märkimata jäi  tulpi.

50. Mis arv on peidus? Kirjuta.

51. Märgi arv üheksa-teist.

52. Mitu lumi-kellukese õit on pildil? Loenda. Kirjuta.

Tööleht

Palun oota