Peatükk 2.2 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Arvurida 1–19

Arvurida 1–19

53. Loe arvu-rida.

54. Kirjuta antud arvule järgnev arv.

55. Kirjuta antud arvule eelnev arv.

56. Vali antud arvule eelnev ja järgnev arv.

57. Järjesta arvud. Alusta kõige väiksemast.

58. Sobita puuduvad arvud.

11
12
14
15
18
19
12
13
17
19

59. Märgi tee (1–19) sini-lilleni.

Tööleht

Palun oota