Peatükk 4.1 (Loodus 5. kl)

Pinna-vormid I

Tasandik ja küngas

Maa-kera pind ei ole igalt poolt ühe-sugune.
​Enamasti kõnnid sa tasasel alal. Vahel pead kõndima künkast üles. Mõni-kord jalutad mööda orgu.

Maa-pind võib olla väga erinev. On tasast maad,
​on künkaid ja mägesid, on orge ja nõgusid.
​Need kõik on pinna-vormid.

Maa-pinda, mis on suurel alal tasane, ​nimetatakse tasandikuks.
​Maa-pinnast pisut kõrgem maa-ala on küngas.​

​Arutlege klassis. 
​Missugune küngas on sinu koolile kõige lähemal?​

Tasandik
Küngas
Tasandik
Küngas

Mägi on künkast palju kõrgem pinna-vorm.
​Mäe kõrgus jalamilt tipuni on vähemalt 200 meetrit.

Eesti kõige kõrgem tipp on Suur Muna-mägi.
​Selle kõrgus on jalamilt mõõtes umbes 60 meetrit. Seega ei ole Suur Munamägi mägi, vaid on küngas.

​Eesti-maal mägesid ei ole.

Tööleht

Palun oota