Peatükk 4.2 (Loodus 5. kl)

Pinna-vormid II

Nõgu

Nõgu on ümbritsevast maa-alast madalam ​pinna-vorm.
​Nõgu võib olla erineva kuju ja suurusega.
​Nõgu on ümber-ringi suletud servadega.

Nõo põhja võib tekkida järv. Järv on seisva veega vee-kogu.

Nõgu

Nimeta enda kodule lähim järv.
Arutlege klassis,
kas see järv on tekkinud
​künka või nõo põhja?

Org

Org

Org on samuti pinna-vorm,
​mis on ümbritsevast maa-alast madalam.
​Võrreldes nõoga on org ​kitsam ja järsemate servadega.

Pane tähele!

Nõo põhjas võib olla vesi. Sel juhul on nõos järv.
​Ka oru põhjas võib olla vesi. Siis voolab seal jõgi.

Nõo põhjas on järv
Oru põhjas voolab jõgi

Katse 1

Vaja läheb: plastiliini ja voolimis-pulka. 

Vooli:​

  1. tasandik,
  2. tasandiku sisse nõgu,
  3. tasandiku kõrvale 2 küngast,
  4. küngaste vahele org.

Kontrolli oma tööd pinnavormide joonise järgi.

Pinna-vormid
  1. Maa-pind on igalt poolt ühe-sugune.  
  2. Maapinna erinevad kõrgused ja lohud on pinna-vormid.  
  3. Tasandik on suur künklik ala.  
  4. Oru põhjas saab vesi voolata.  
  5. Eestis ei ole ühtegi küngast. 
  6. Nõgu on lohk maapinna sees. 

Kirjuta laused õigesti
​oma vihikusse.

Tööleht

Palun oota