Peatükk 4.3 (Loodus 5. kl)

Pinnavormide kujutamine kaardil

Kaart

Kaart on joonistus suurest maa-alast.
See on suure maa-ala kujutis. ​

Kaardile on kantud pinna-vormid: 
​tasandikud, künkad, orud ja nõod.

​Pinna-vormid on kaardil märgitud kindlate värvidega.

Mis värve sa kaardil näed?

Erinevad pinnavormid on märgitud erinevate värvidega

Pea meeles!

Kaardil on tasased alad rohelised.
​​Vee-kogud on sinised.
Künkad ja mäed on pruunid.

Mida sügavam on vee-kogu, seda tumedama sinisega on see kujutatud.

Mida kõrgem on küngas (mägi), seda tumedama pruuniga on see kaardile märgitud.

  • Madal maismaa
  • Madal küngas
  • Kõrge küngas
  • Sügav meri
  • Madal meri
  1. Maapind märgitakse kaardile , kollase ja pruuni värviga.
  2. Tumeda pruuniga märgitakse künkaid.
  3. Veekogud märgitakse   värviga.
  4. Mida sügavam on veekogu, seda sinisega see kaardile märgitakse.

Kirjuta laused oma vihikusse.

Tööleht

Palun oota