Peatükk 5.24 (Loodus 5. kl)

Inimese põlvnemine II

Inimese ja inim-ahvi sarnasus ja erinevus

Mille poolest sarnaneme me inim-ahvidega?

Kõige rohkem sarnaneme me inim-ahviga.
​Inim-ahvid on šimpansid, gorillad ja orangutanid.

Inim-ahvidega sarnased oleme me nii välimuse, sise-elundite kui ka käitumise poolest.

Šimpans

Gorilla

Orangutan

 1. Inimahvidel ja inimestel on sarnased sise-organid ja välised keha-osad.
  ​Meil mõlemal on näiteks pöial ja sõrmed.
  ​Nende abil saame asju kätte võtta ja kindlalt käes hoida.
 2. Inimese ja inimahvi lapsed vajavad pärast sündimist pikka aega vanemate hoolitsust ja õpetust. Enamus loomi hoolitseb oma poegade eest lühikest aega.
 3. Inimesed ja inimahvid suudavad mõlemad õppida.
  ​Võrreldes teiste imetajatega on meil palju suurem mõtlemis-võime.

Mille poolest on inimene inimahvist erinev?

 1. Inimesed kõnnivad kahel jalal. Nad seisavad sirgelt. Inimahvid liiguvad aga neljal jalal.
  ​Nende keha on ette-poole kaldu.
 2. Inimestel on karv-kate enamasti hõre.
  ​Tihe ja tugev karv kasvab meil mõnes üksikus kohas. Näiteks kasvavad meil peas juuksed. Inimahvide keha katab aga pea-aegu üleni tihe karvastik.
 3. Inimesed suhtlevad oma-vahel põhiliselt kõneledes.
  ​Ahvid suhtlevad häälitsuste ja liigutuste abil.
 4. Inimese pea-aju on suurem kui inimahvil.
  ​Selle-pärast on ka meie mõtlemis- ja õppimis-võime parem.
Inimene
Inim-ahv
 1. Tal on pöial asjade haaramiseks ja käes hoidmiseks.
 2. Ta suhtleb häälitsuste ja liigutuste abil. 
 3. Ta liigub kahel jalal, keha-asend on püstine. 
 4. Ta keha on kaetud tugeva karvastikuga. 
 5. Tema järglased vajavad pärast sündimist kaua hoolt. 
 6. Ta suhtleb kaaslastega kõne abil. 

Pea meeles!

Inimene on Maal kõige kõrgema arengu-tasemega organism.

Inimesel on arenenud mõistus ja kõne-võime.

Ta suudab valmistada oma eluks vajalikke tööriistu ja masinaid.

Loomadest sarnaneb inimesega kõige rohkem inimahv.

Tööleht

Palun oota