Peatükk 6.1 (Loodus 5. kl)

Mets

Iga organism elab talle sobivas elu-paigas.
​Sobiv elupaik on seal, kus leidub toitu, soojust, valgust ja vett.

Elu-tingimused metsas

Sa jalutad metsas. Seal kasvavad puud tihedalt üksteise kõrval.
​Suurte ja tihedate puude all on sageli hämar.
Puude all kasvavad taimed, mis on harjunud vähema valgusega.

Tihedate puude ja põõsaste varjus on loomadel hea end varjata.
​Peita võib end kännu, maha-langenud puu või põõsa alla.
​Väiksemad loomad saavad varjuda ka puu-koore alla ja puu-prakku.

Mets on kõigile ühiseks elu-paigaks.
​Kõikide loomade elu oleneb metsas leiduvatest taimedest ja loomadest.
​Igale loomale peab metsas olema talle sobiv toit.
​Igal loomal on metsas ka oma vaenlased.

Mets

Eesti on metsa-rikas maa.
​Eesti pindalast on umbes pool metsaga kaetud.

Puud on metsa kõige kõrgemad taimed. ​
​Tavalised puud Eesti metsades on mänd, kuusk, kask, haab ja lepp.

Peale puude kasvab metsades veel teisigi taimi.

Metsa tähistamine kaardil

Metsa tähistatakse kaardil rohelise värviga või
leppe-märgiga.

Metsa leppe-märk

Uuri Eesti kaarti.
​Leia õpetaja abiga kaardil enda kodukoht.
Kas sinu kodukoha ümbruses kasvab palju metsa?

Jutusta kaaslastele:
​Millal sina viimati metsas käisid?
​Mida sa metsas tegid?

Tööleht

Palun oota