Peatükk 6.2 (Loodus 5. kl)

Metsatüübid

Erinevad metsa-tüübid

Metsas kasvab palju puid.

Nimeta okas-puid.
​Nimeta leht-puid
.

Puu-liikide järgi võib metsad jagada kolmeks:
okas-metsad, leht-metsad ja sega-metsad.

Eestis on kõige enam levinud sega-metsad.

  1. Okasmets. Seal kasvavad okaspuud.
    Näiteks  
  2. Lehtmets. Seal kasvavad lehtpuud.
    Näiteks  
  3. Segamets. Seal kasvavad erinevat liiki puud.
    Näiteks 

Mille järgi tundsid metsa-liigi ära?
​Millises metsas oled sina käinud?

Tööleht

Palun oota