Peatükk 6.3 (Loodus 5. kl)

Okasmets I. Mänd

Okas-mets on oma nimetuse saanud seal kasvavate puude järgi.
​Okas-metsas kasvavad okaspuud.
Okas-puud on igi-haljad. See tähendab, et puul on okkad aasta-ringselt.

Mänd

Nimeta ja kirjuta vihikusse Eesti metsade tuntumad okaspuud.

Mänd vajab kasvamiseks palju valgust. Kui tema alumised oksad valgust ei saa, siis need kuivavad.​

​Männid on väga erineva tüvega. Tüvi võib olla pikk ja sirge, aga ka lühike ja kõver.

Mänd võib kasvada nii metsas kui ka rabas. Rabas kasvavad männid on kidurad. Mänd on toit-ainete ja niiskuse suhtes leplik puu. Ta ei vaja kasvamiseks väga viljakat mulda.

Mänd kasvab ka seal, kus teised puud kasvada ​ei saa.

Raba-mänd

Männil on pikk ja tugev juur.
​Sügavale ulatuv juur saab sügavalt vett kätte.
Juur hoiab puud kõvasti maa küljes kinni.

Mõnikord ei suuda mänd üksi maa-pinnast piisavalt vett kätte saada. Männi juuri ümbritseb seene-niidistik.

Puu saab seentelt vett ja mineraal-aineid. Seened saavad männilt omakorda vastu nende kasvamiseks vajalikke aineid. Niimoodi koos kasvamine on vastastikku kasulik kooselu.

Männi pikad okkad kinnituvad oksale kahe-kaupa. Okkad on peenikesed.
​Mänd on igi-haljas puu.
​Männi vili on käbi. Käbi on noorelt tilga kujuga, kuivanult muutub kuju ümaraks.

  1. Mitme kaupa kinnituvad männi-okkad oksale?
  2. Mis kujuga on männi-käbi? 
  3. Mida tähendab, et mänd on igi-haljas? 
  4. Mida tähendab, et mänd on leplik puu? 

Tööleht

Palun oota