Peatükk 8.4 (Loodus 5. kl)

Turvas ja selle kasutamine

Turvas

Turvas on inimesele vajalik maa-vara.
​Seda kaevandatakse soost (turba-rabast).

Suurimad turba-väljad asuvad Ida-Viru-maal,
​Kesk-Eestis ja Pärnu-maal.

​Turba kätte-saamiseks rajatakse sohu suur
​turba kaevandamise väli ehk turba-maardla.

Turba tootmiseks eemaldatakse pinnase pealmine kiht. Nii jõutakse turba-kihini.
Seejärel kaevandatakse turvas.

​Kaevandatud turba kohtadele ei jää taimi kasvama.
​Sinna istutatakse mets või rajatakse jõhvika-istandus.

Turba-maardla

Turba-saadused

Soost saadud turvas peenestatakse ja kuivatatakse.
Tehastes pressitakse turvas tugevasti kokku. Nii saadakse turba-brikett.
Briketti kasutame kütteks.
Seda saab kasutada ka elektri-jaamas elektri tootmiseks.

Turba-brikett

Turvast kasutame veel lautades loomadele alla-panemiseks.
​Nii on loomadel laudas puhtam ja soojem olla.

Alla-pandud turvas imab loomade
välja-heited enda sisse ja lauta on kergem koristada.

Loomadele alla pandud turvas

Turvast kasutame ka aiandites ja põldudel, kus kasvatatakse köögi-vilju.

Turvas segatakse mullaga.
​Selles segus hoiab turvas niiskust, aga muld ​annab ​toit-aineid.

Nii kasvavad taimed paremini ja annavad suuremat saaki.

Loodus-kaitse

Eestis on suuremad sood loodus-kaitse all.
​Tuntumad soo-kaitse-alad on:

  • Soo-maa rahvus-park,
  • Endla loodus-kaitse-ala,
  • Nigula loodus-kaitse-ala,
  • Alam-Pedja loodus-kaitse-ala,
  • Ema-jõe Suur-soo.

1 – Alam-Pedja loodus-kaitseala.
2 – Alam-Pedjast läänes asub Soo-maa rahvus-park.
3 – Alam-Pedjast põhjas asub Endla loodus-kaitseala.
4 – Soo-maast edelas asub Nigula loodus-kaitseala.
5 – Alam-Pedjast idas asub Emajõe-Suursoo.

Tööleht

Palun oota