Peatükk 9.2 (Loodus 5. kl)

Maa-varad Eestis, nende kaevandamine ja kasutamine II

Pae-kivi

Pae-kivi ehk paas on Eesti rahvus-kivim.
​Paekivi tekkis mere-põhjas miljoneid aastaid tagasi.
​See tekkis organismide settimise tagajärjel.

Paekivi on enamasti halli värvi, kuid Eestimaal ​leidub ka kollakaid ja valgeid kivimeid.

Pae-kivi kaevandatakse karjäärides.
​Paekivist raiutakse ehitus-kive ja toodetakse killustikku. Killustik on purustatud pae-kivi.
Killustikku kasutatakse teede ehitamisel.

Vaata klassi aknast välja.
Kus sinu koolimaja ümbruses on kasutatud paekivi?

Paekivi on ilus ja lihtsasti töödeldav maavara. Sellest valmistatakse ehitus-materjali ja tarbe-esemeid. Näiteks vaase, nõusid, ehteid ja kellasid.

Kollane paekivi
Hall paekivi
Paekivi kaevandus
Pae-kivist kell
Pae-kivist uhmrid.
​Mida tehakse uhmriga?
Vana-aegne paekivist hoone

Põlev-kivi

Põlev-kivi on kollakas-pruun kivim.
​See on alati tumedam kui paekivi.

Põlev-kivi tekkis miljoneid aastaid tagasi.
​Mere-põhja settisid vetikate ja mere-loomade jäänused, millest tekkis põlevkivi.

​Põlevkivi on pehme kivim, mida saab põletada.

Põlevkivi leidub Põhja-Eestis ja Kirde-Eestis, näiteks Kohtla-Järve ning Sillamäe lähedal.

Põlev-kivi
Põlevkivi põleb

Põlev-kivi kaevandatakse karjäärides ja ​maa-alustes kaevandustes.

Põlevkivi kasutatakse suurtes katla-majades.
​Sellega köetakse suuri katlaid, mis soojendavad vett. Katla-majadest liigub kuum vesi mööda torusid majade radiaatoritesse.

Põlevkivi kasutatakse ka elektri tootmiseks. Soojus-elektri-jaamades köetakse põlev-kiviga suuri ahjusid.
Ahjudes tekkinud soojus muudetakse see-järel elektriks.

Põlev-kivi maa-alune kaevandus
Põlev-kivist toodetakse elektri-jaamas elektrit

Põlevkivist toodetakse ka põlev-kivi-õli.
​See õli ei kõlba toidu valmistamiseks!
​Põlevkivi-õli on hea kütus laevade mootoritele või suurte ahjude kütteks.

Põlevkivi-õlist tehakse ka asfalti ja mitmeid puhastus-aineid.

Põlevkivi ei kasutata ehitus-materjalina.
See on ehitamiseks liiga pehme kivim. Põlevkivi võib ka kergesti süttida.

Ehitus-materjalina kasutatakse põlev-kivi põletamisel järele jäänud tuhka. Tuhka lisatakse ehitusel vajalikesse segudesse.

  1. põlev-kivi?  ja 
  2. põlev-kivi-õli?  
  3. põlev-kivi-tuhka? 

Tööleht

Palun oota