Peatükk 9.3 (Loodus 5. kl)

Kordamine

Kas on meeles?

MAA­VARAD

Joonista skeem oma vihikusse.

Maa-varad tee ehitamisel
 1. Liiv on  kivi-puru.
 2. Kruusa sees on liivale lisaks .
 3. Pae-kivi on enamasti  värvi.
 4. Põlev-kivi on  kivim ja seda saab põletada.
 5. Savist tehtud asju tuleb . Siis muutuvad voolitud asjad kõvaks ja
  vastu-pidavaks.

Ülesanne 5

 1. Vaata pilti.
 2. Loe sõnad pildilt.
 3. Kuidas saab kasutada maa-varasid? Selgita.

LIIV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

KRUUS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

PAE-KIVI

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

PÕLEV-KIVI

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

SAVI

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Kõige rohkem märkasin: 

Kõige vähem märkasin: 

Tööleht

Palun oota