Peatükk 9.4 (Loodusõpetus 9. kl, 1. osa)

Impressum

Digiõpiku väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Väljaandja SA Innove, Haridus- ja Noorteamet.

Digiõpiku „Loodusõpetus 9. klassile“ (I-III osa) koostamisel on arvestatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe 9. klassi loodusõpetuse ainekavas esitatud nõudeid. Õppematerjal sobib kasutamiseks ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel, individuaalse õppekava (IÕK) alusel õppijate ning muukeelsete õpilaste õpetamisel.

Õpiku autorid Helle Anijärv, Piret Seedre
​Õpetaja metoodilise juhendi autor Ana Kontor​
​​Haridustehnoloog Mari Tõnisson
​D​igiõpiku koostamist nõustas eripedagoog Ana Kontor

Retsensendid Katrin Lõhmus, Ana Valdmann
​Õppematerjali katsetasid Karnen Sildnik (Pärnu Kuninga tänava põhikool), Svetlana Johanson (Näpi kool), Karin Simso (Põlva kool)

Toimetaja Ivi Piibeleht
​Kujundaja ja küljendaja Margit Toovere
​Digiteeris Maarja Rammo​​

Illustratsioonid Shutterstock, Margit Toovere
​Veebipildid ja -fotod (kui ei ole märgitud teisiti) Shutterstock, vabavaralised pildipangad, tootjate kodulehed​

Videod ptk 2.1, 3.2, 4.1, 6.1, 7.1, 8.3 AS Bit (Avita); ptk 3.1 ERR, Püramiidi tipus. Esineja: molekulaarkardioloog Siiri Iismaa; pkt 3.1 ja 7.2, 8.3 5D Vision OÜ; pkt 3.4 Kettli Arand, Mare Liiger; ptk 6.2 Nucleus Medical Media 

Digiõpiku väljaandja on püüdnud leida kõikide lingitud ja/või akendatud videote autoriõiguste omanikke, et kindlustada video kasutamise õiguspärasus. Kui mõne video puhul kontakti leidmine ei õnnestunud, on see Youtube'st või mujalt lingitud või akendatud vastavalt sealsetele kasutustingimustele, seega kehtivad video vaatajale samad kasutustingimused.

Lingitud ja/või akendatud videote autoriõiguste omanik ja/või video üleslaadija on leitav video originaalasukohas.

Kui märkate autoriõiguste rikkumisi, katkiseid linke vmt, oleme tänulikud, kui teavitate sellest aadressil kristiina.paist@harno.ee

CC-BY-SA 3,0

Palun oota