Kahekohalisele arvule ühekohalise arvu liitmine ja vastav lahutamine (39–45)

Pane tähele

39. Sobita lilled vaasidesse.

40. Arvuta. Võrdle (<, >, =).

31 + 5

3 + 64

41 + 7

75 + 4

 

5 + 22

2 + 56

84 + 3

3 + 84

Pane tähele

41. Sobita käpikud paaridesse.

42. Lahenda ülesanne.

Eesti lindude raamatus on 48 lehekülge. Mets-loomade raamatus on lehe-külgi 8 võrra vähem. Mitu lehe-külge on mets-loomade raamatus?

Vastus: 

Kodu-loomade raamatus on sama palju lehe-külgi kui mets-loomade raamatus.

Mitu lehe-külge on kodu-loomade raamatus?

Vastus: 

43. Arvuta.

43 +   3 = 

68 +   1 = 

  6 + 32 = 

  4 + 51 = 

68 – 8 = 

79 – 4 = 

85 – 5 = 

77 – 5 = 

56 +  2 = 

 3 + 61 = 

89 –  2 = 

94 –  4 = 

44. Tee vajalikud arvutused.

45. Koosta avaldis. Arvuta.

Leia arvude 35 ja 4 summa.

   = 

Leia arvude 69 ja 8 vahe.

   = 

Liida arvule 50 arvude 39 ja 9 vahe.

   = 

   = 

Palun oota