Peatükk 3.2 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Kahekohalisele arvule ühekohalise arvu liitmine ja vastav lahutamine (39–45)

Pane tähele

Ühelised liidan ühelistega,
kümnelised liidan kümnelistega.

39. Sobita lilled vaasidesse.

40. Arvuta. Võrdle (<, >, =).

31 + 5

3 + 64

41 + 7

75 + 4

 

5 + 22

2 + 56

84 + 3

3 + 84

31 + 5

3 + 64

5 + 22

2 + 56

41 + 7

75 + 4

84 + 3

3 + 84

Pane tähele

Ühelised lahutan ühelistest,
kümnelised lahutan kümnelistest.​

Tehte-komponentide nimetused lahutamisel:

41. Sobita käpikud paaridesse.

42. Lahenda ülesanne.

Eesti lindude raamatus on 48 lehe-külge.
Mets-loomade raamatus on lehe-külgi 8 võrra vähem.
Mitu lehe-külge on mets-loomade raamatus?

Vastus: Mets-loomade raamatus on  lehe-külge.

Kodu-loomade raamatus on sama palju lehe-külgi kui mets-loomade raamatus. 
Mitu lehe-külge on kodu-loomade raamatus?

Vastus: Kodu-loomade raamatus on  lehe-külge.

43. Vali sobiv vastus.

43 +   3 = 

68 +   1 = 

  6 + 32 = 

  4 + 51 = 

68 – 8 = 

79 – 4 = 

85 – 5 = 

77 – 5 = 

56 +  2 = 

 3 + 61 = 

89 –  2 = 

94 –  4 = 

43 + 3 =

68 + 1 =

6 + 32 =

4 + 51 =

68 – 8 =

79 – 4 =

85 – 5 =

77 – 5 =

56 + 2 =

3 + 61 =

89 – 2 =

94 – 4 =

44. Märgi sobivad vastused.

Pildil on

  • rebane
  • kass
  • kana-varas
  • punalane
  • reinu-vader

Ta on

  • kodu-loom
  • mets-loom

Tee vajalikud arvutused.

Saba pikkus
48 cm – 8 cm =  cm

Keha pikkus
97 cm – 7 cm =  cm

Kaal
18 kg – 10 kg =  kg

45. Koosta avaldis. Arvuta.

Leia arvude 35 ja 4 summa.

   = 

Leia arvude 69 ja 8 vahe.

   = 

Liida arvule 50 arvude 39 ja 9 vahe.

   = 

   = 

Leia arvude 35 ja 4 summa.

Leia arvude 69 ja 8 vahe.

Liida arvule 50 arvude 39 ja 9 vahe.

1) 

2) 

Palun oota