Peatükk 3.3 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Liitmine täiskümneni. Lahutamine täiskümnest (46–49)

Pane tähele

46. Arvuta.

5

2

+

8

=

2

+

8

=

5

0

+

1

0

=

2

5

+

5

=

+

=

+

=

8

1

+

9

=

+

=

+

=

4

7

+

3

=

+

=

+

=

6

0

4

=

1

0

4

=

5

0

+

6

=

9

0

7

=

=

+

=

5

0

6

=

=

+

=

7

0

8

=

=

+

=

47. Leia sokkidele paariline. Arvuta vihikus.

48. Lahenda ülesanne.

Toomas kulutas 30 eurost ära 7 eurot.
Kui palju jäi poisil raha alles?

Vastus: Toomasel jäi alles  eurot.

Märgi sobiv raha-summa.

49. Lahenda ülesanne.

Meribel sai sünnipäevaks 35 eurot.
Varem oli tal 5 eurot.
Kui palju on tüdrukul raha nüüd?

Vastus: Meribelil on nüüd  eurot.

Märgi sobiv raha-summa.

Tööleht

Palun oota