Liitmine täiskümneni. Lahutamine täiskümnest (46–49)

Pane tähele

46. Arvuta.

47. Arvuta vihikus. Leia sokkidele paariline.

48. Lahenda ülesanne.

Toomas kulutas 30 eurost ära 7 eurot. 
Kui palju jäi poisil raha alles?

€  

49. Lahenda ülesanne.

Meribel sai sünnipäevaks 35 eurot. Varem oli tal 5 eurot. Kui palju on tüdrukul raha nüüd?

€  

Tööleht

Palun oota