Peatükk 3.4 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Kahekohalisele arvule ühekohalise arvu liitmine ja vastav lahutamine kirjaliku arvutamise võttega (50–59)

Pane tähele

50. Arvuta. Kontrolli vastuseid seente pealt.

Üle jäid arvud  ja  .

5 4 + 3

7 1 + 8

3 5 + 3

6 0 + 2

51. Arvuta kirjalikult vihikus.

63 + 7 = 

42 + 6 = 

80 + 3 = 

28 + 1 = 

9 + 41 = 

7 + 83 = 

2 + 58 = 

1 + 86 = 

52. Lahenda ülesanne.

Vanaema keetis 21 purki maasika-moosi. 
Marineeritud kurke tegi memm 7 purki rohkem. 
Mitmesse purki pani vanaema marineeritud kurgid?

Andmed:

 võrra rohkem                                                               

Mitu  ?

Lahendus:

Mitu ?

Vastus: Vanaema marineeris  purki kurke.

Kõik kurgi-purgid olid ühe-liitrised. Mitu liitrit marineeritud kurke tegi memm? 

Vastus: Memm tegi  liitrit marineeritud kurke. 

53. Arvuta.

Reasta vastused, alustades väikseimast.

54. Koosta avaldised. Arvuta kirjalikult vihikus.

55. Lahenda ülesanne.

Triin teenis suvel maasikaid korjates 57 eurot. Tema venna Trevori teenistus oli 6 eurot väiksem. Kui palju teenis marja-korjamisega  Trevor?

Andmed:

 võrra vähem                                                              

Mitu  ?

Lahendus:

Mitu  ?

Vastus: Trevor teenis suvel töötades  eurot.

56. Arvuta kirjalikult vihikus.

52 + 6 = 

67 + 3 = 

41 + 9 = 

33 + 5 = 

86 + 3 = 

4 + 75 = 

8 + 22 = 

3 + 92 = 

9 + 60 = 

1 + 30 = 

65 – 2 = 

80 – 6 = 

54 – 4 = 

49 – 3 = 

75 – 5 = 

77 – 7 = 

93 – 2 = 

86 – 5 = 

34 – 4 = 

69 – 8 = 

57. Lahenda ülesanne.

Kalurid püüdsid esmaspäeval 73 lesta-kala.

Teisipäeval püüdsid nad 7 kala rohkem.

Mitu lesta-kala püüdsid kalurid teisipäeval?

Vastus: 

Lest

58. Lahenda ülesanne.

Toomas sai sünnipäevaks 30 värviga vildikate komplekti.

​Tema väike õde Taisi kaotas 4 vilt-pliiatsit ära.

​Mitu vildikat jäi Toomasel tervest komplektist alles?

Vastus: 

59. Kontrolli, kas Märt lahendas kodused ülesanded õigesti. Arvuta kirjalikult vihikus. Märgi õiged vastused.

  • 46 + 4 = 50
  • 56 – 5 = 6
  • 85 + 3 = 89
  • 83 – 3 = 80
  • 7 + 22 = 99
  • 37 – 4 = 34
Palun oota