Peatükk 3.4 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Kahekohalisele arvule ühekohalise arvu liitmine ja vastav lahutamine kirjaliku arvutamise võttega (50–59)

Pane tähele

Kirjalikul arvutamisel märgin ühelised üheliste ja kümnelised kümneliste alla.

50. Arvuta.

5 4 + 3

7 1 + 8

3 5 + 3

6 0 + 2

6 + 2 3

4 + 6 6

8 + 5 1

3 + 4 6

Märgi saadud vastustega seened.

Üle jäid arvud  ja  .

51. Arvuta kirjalikult vihikus. Sobita vastused.

 • 29
 • 48
 • 50
 • 60
 • 70
 • 83
 • 87
 • 90

63 + 7 =

42 + 6 =

80 + 3 =

28 + 1 =

9 + 41 =

7 + 83 =

2 + 58 =

1 + 86 =

52. Lahenda ülesanne.

Vanaema keetis 21 purki maasika-moosi.
Marineeritud kurke tegi memm 7 purki rohkem.
Mitmesse purki pani vanaema marineeritud kurgid?

Andmed:

 purki

 purki

Mitu purkimemm tegi?

Lahendus:

Mitu purki kurke tegi memm?

Vastus: Memm marineeris  purki kurke.

Mõtle veel

Kõik kurgi-purgid olid ühe-liitrised. Mitu liitrit marineeritud kurke tegi memm?

Vastus:

Vana-ema tegi  liitrit marineeritud kurke.

53. Arvuta.

6 5 2

8 8 6

4 7 7

5 8 3

3 6 2

7 9 9

3 8 1

6 7 6

Reasta vastused kahanevas järje-korras.

54. Koosta avaldised. Arvuta kirjalikult vihikus.

+

+

55. Lahenda ülesanne.

Triin teenis suvel maasikaid korjates 57 eurot.
Tema venna Trevori teenistus oli 6 eurot väiksem.
Kui palju teenis marja-korjamisega Trevor?

Andmed:

teenis  eurot

teenis  euro

Kui palju teenis suvel?

Lahendus:

Mitu eurot teenis suvel Trevor?

Vastus: Trevor teenis  eurot.

56. Arvuta.

52 + 6 = 

67 + 3 = 

41 + 9 = 

33 + 5 = 

86 + 3 = 

4 + 75 = 

8 + 22 = 

3 + 92 = 

9 + 60 = 

1 + 30 = 

65 – 2 = 

80 – 6 = 

54 – 4 = 

49 – 3 = 

75 – 5 = 

77 – 7 = 

93 – 2 = 

86 – 5 = 

34 – 4 = 

69 – 8 = 

57. Lahenda ülesanne.

Kalurid püüdsid esmaspäeval 73 lesta-kala.
Teisipäeval püüdsid nad 7 kala rohkem.
Mitu lesta-kala püüdsid kalurid teisipäeval?

Vastus: Kalurid püüdsid teisipäeval  lesta-kala.

58. Lahenda ülesanne.

Toomas sai sünnipäevaks 30 värviga vildikate komplekti.
​Tema väike õde Taisi kaotas 4 vilt-pliiatsit ära.
Mitu vildikat jäi Toomasel tervest komplektist alles?

Vastus: Toomasel jäi alles  vildikat.

59. Kontrolli, kas Märt lahendas kodused ülesanded õigesti. Arvuta kirjalikult vihikus. Märgi õiged vastused.

 • 46 + 4 = 50
 • 56 – 5 = 6
 • 85 + 3 = 89
 • 83 – 3 = 80
 • 7 + 22 = 99
 • 37 – 4 = 34

Tööleht

Palun oota