Peatükk 3.7 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Kordamine (70–80)

70. Arvuta.

1 5 + 6 4

4 2 + 3 0

2 3 + 3 7

8 1 + 1 6

8 4 2 4

6 0 1 9

9 9 4 5

8 7 5 5

71. Koosta antud arvudega kuus avaldist. Lahenda.

 +  = 

 +  = 

 +  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

72.–73. Lahenda ülesanded.

Martin on 26-aastane. Tema isa on pojast 34 aastat vanem. Kui vana on Martini isa?

Vastus: Martini isa on -aastane.

Vanaisa Arvo on 75-aastane. Vanaema Reet on temast 5 aastat noorem. Kui vana on vanaema Reet?

Vastus: Vanaema Reet on-aastane.

74. Vali sobiv nimetus. Arvuta kasvu kõrgus.

7 8 m 3 1 m m

1 6 m + 2 0 m m

9 4 m 6 0 m m

5 3 m 3 3 m m

8 4 m 7 0 m m

75. Lahenda ülesanne. Sobita vastused.

Toivo on 35-aastane.

Martin on Toivost 15 aastat noorem.
​Kui vana on Martin?

Kaido on Martinist 43 aastat vanem.
​Kui vana on Kaido?

 • 80-aastane
 • 35-aastane
 • 20-aastane

76. Lahenda ülesanne.

Vanaema käis laupäeval metsas seenel.
​Ta korjas 53 pilvikut.
​Riisikaid korjas memm 20 võrra vähem.
​Mitu seent pani vanaema marineeritult purkidesse?

Andmed:

PILVIKUID korjas 

RIISIKAID korjas 20 

Mitupani vanaema marineeritult purki?

Lahendus:

1. Mitukorjas memm?

2. Mitupani memm purki?

Vastus: Vanaema marineeris .

77. Sobita koolitarbed pinalitesse.

Vihje
Keera telefon laiupidi.

    78. Arvuta vihikus. Vali sobiv vastus.

    45 +   3 =

      2 + 56 =

    78 +   2 =

    60 – 30 =

    89 – 19 =

    76 – 46 =

    56 + 34 =

    45 + 45 =

    80 + 13 =

    98 – 32 =

    76 –   4 =

    67 – 54 =

    79. Lahenda ülesanne.

    Kasper korjas 32 õuna.
    ​Pirne korjas poiss 18 võrra rohkem.
    ​Mitu puuvilja korjas Kasper?

    Lohista arvud sobivale kohale.

    • 18
    • 23
    • 28
    • 32
    • 40
    • 50
    • 82

    80. Lahenda ülesanne.

    Carmenil oli 95 senti.
    ​Tüdruk ostis endale väikse jogurti hinnaga 35 senti ja pulgajäätise hinnaga 45 senti.
    ​Kui palju raha jäi Carmenil alles?

    Andmed:

    Lahendus:

    1. Kui palju maksidkokku?

    s s s

    2. Kui palju
    ?

    s s s

    Vastus: Carmenil jäi senti.

    Märgi sobiv raha-summa.

    Tööleht

    Lisatud failid
    Palun oota