Peatükk 4.1 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Järgarvud 21.–100. (81–85)

81. Vaata pilti. Loe laused paari-kaupa.

1.

Parimate hulgas oli üks tüdruk ja kaks poissi.

Toni tuli jooksu-võistlusel esimesele kohale.

2.

Parimate hulgas oli 1 tüdruk ja 2 poissi.

Toni tuli jooksu-võistlusel 1. kohale.

3.

Auhinna-karika said kolm parimat sportlast.

Piret sai võistlustel teise koha.

4.

Auhinna-karika said 3 parimat sportlast.

Piret sai võistlustel 2. koha.

PÕHI-ARVUD 
märgivad hulka.

JÄRGARVUD märgivad järjekorda.

Pane tähele

82. Võta „Eesti keele tööraamatu“ 1. osa. Täida lüngad.

Töö-raamatu sisukord on  leheküljel.

Leheküljel 34 on  tiivik ja selle järel  harjutus.

„Tarkvara mapp“ algab  leheküljelt.

Meie tegime viimati  harjutust  leheküljelt.

Meie tegime viimati  harjutust. See on tööraamatus  leheküljel.

Järgmises eesti keele tunnis alustame tööd leheküljelt.

83. Täida lüngad.

Tristan istub teatris  reas  kohal.

Tristani ees on  rea  koht.

Tema taga on   rea  koht.

Poisist vasakul istub Berit. Tema koht on  rea  koht.

Beriti ees on  rea  koht.

Tüdruku taga on  rea  koht.

Tristanist paremale jääb  rea  koht.

84. Täida pildi põhjal lüngad.

 trepikoda

 trepikoda

 trepikoda

A. Selles suures korter-majas on  trepikoda.

 trepikojas on korterid 1 kuni  .

Korterid 28 kuni  asuvad  trepikojas.

trepikoda on selles majas viimane. Seal asuvad korterid  kuni  .

B. Pilleriin elab  trepikoja viimases korteris. Tema kodu on  korteris.

Tõnis elab  trepikoja esimeses korteris. Tema kodu ukse peal on number  .

Kaksikud Romet ja Mateo elavad  trepikoja viimases korteris. Poiste kodu on  korteris.

Need toredad lapsed elavad Rõõmu tee  majas.

85. Täida lüngad. Abiks võid kasutada oma päevikut.

1. Mihkli-päev on  septembril.

2. Sügisene kooli-vahe-aeg algab  oktoobril.

3. Kadri-sandid jooksevad  novembril.

4. Jõulu-pühad kestavad  detsembrist kuni  detsembrini.

5. Kolme-kuninga-päev on  jaanuaril.

6. Sõbra-päeva tähistatakse  veebruaril.

Kevad algab  märtsil.

Volbri-õhtut peetakse  aprillil.

Emade-päeva tähistatakse maikuu  pühapäeval.

Jaani-lõkked süüdatakse  juunil.

Juuli-kuu lõppeb  kuu-päevaga.

Eesti taas-ise-seisvumist tähistatakse  augustil.

Tööleht

Palun oota