Peatükk 4.1 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Järgarvud 21.–100. (81–85)

81. Vaata pilti. Loe laused paari-kaupa.

1.

Parimate hulgas oli üks tüdruk ja kaks poissi.

Toni tuli jooksu-võistlusel esimesele kohale.

2.

Parimate hulgas oli 1 tüdruk ja 2 poissi.

Toni tuli jooksu-võistlusel 1. kohale.

3.

Auhinna-karika said kolm parimat sportlast.

Piret sai võistlustel teise koha.

4.

Auhinna-karika said 3 parimat sportlast.

Piret sai võistlustel 2. koha.

PÕHI-ARVUD
​​
märgivad hulka.

JÄRG-ARVUD
märgivad järjekorda.

Pane tähele

Järje-korda tähistava arvu järele
​kirjutan punkti.

Õpin sellel aastal 4. klassis.

82. Võta „Eesti keele tööraamatu“ 1. osa. Täida lüngad.

Töö-raamatu sisukord on  leheküljel.

Leheküljel 34 on  tiivik ja selle järel  harjutus.

„Tarkvara mapp“ algab  leheküljelt.

Meie tegime viimati  harjutust  leheküljelt.

Meie tegime viimati  harjutust. See on tööraamatus  leheküljel.

Järgmises eesti keele tunnis alustame tööd leheküljelt.

83. Vaata pilti. Lohista arvud sobivale kohale.

 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 22.
 • 23.
 • 24.

Tristan istub teatrisreaskohal.

Tristani ees onreakoht.

Tema taga onreakoht.

Poisist vasakul istub Berit. Tema koht onreakoht.

Beriti ees onreakoht.

Tüdruku taga onreakoht.

Tristanist paremale jääbreakoht.

84. Vali sobivad vastused.

Vihje
Keera telefon laiupidi.
 1. Selles suures korter-majas ontrepikoda.
  trepikojas on korterid 1 kuni.
  Korterid 28 kuniasuvadtrepikojas.
  trepikoda on selles majas viimane.
  Seal asuvad korteridkuni.
 2. Pilleriin elabtrepikoja viimases korteris.
  Tema kodu onkorteris.
  Tõnis elabtrepikoja esimeses korteris.
  Tema kodu ukse peal on number.
  Kaksikud Romet ja Mateo elavadtrepikoja viimases korteris.
  Poiste kodu onkorteris.
  Need toredad lapsed elavad Rõõmu teemajas.

85. Täida lüngad. Abiks võid kasutada oma päevikut.

1. Mihkli-päev on  septembril.

2. Sügisene kooli-vahe-aeg algab  oktoobril.

3. Kadri-sandid jooksevad  novembril.

4. Jõulu-pühad kestavad  detsembrist kuni  detsembrini.

5. Kolme-kuninga-päev on  jaanuaril.

6. Sõbra-päeva tähistatakse  veebruaril.

Kevad algab  märtsil.

Volbri-õhtut peetakse  aprillil.

Emade-päeva tähistatakse maikuu  pühapäeval.

Jaani-lõkked süüdatakse  juunil.

Juuli-kuu lõppeb  kuu-päevaga.

Eesti taas-ise-seisvumist tähistatakse  augustil.

Tööleht

Palun oota