Peatükk 6.1 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Eeltöö (93–98)

93. Leia puuduv arv. Täida lüngad.

94. Kirjuta lünka puuduv arv.

10

10

10

10

10

4

+

2

+

+

1

+

3

+

5

95. Koosta avaldis ja arvuta.

Arvu 28 suurenda 2 võrra.

Arvu 35 suurenda 5 võrra.

   = 

   = 

96. Sobita avaldis ja summa.

69 + 1
43 + 7
86 + 4
2 + 8
35 + 5
24 + 6
11 + 9
77 + 3
58 + 2
98 + 2

97. Kirjuta lünka puuduv liidetav.

16 + = 20

27 + = 30

39 + = 40

58 + = 60

+ 49 = 50

+ 67 = 70

98. Täida tabelid.

+

3

+

5

+

6

+

9

27

30

14

20

67

70

74

80

47

50

34

40

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota