Peatükk 6.2 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Kahekohalisele arvule ühekohalise arvu liitmine suulise arvutamise võttega (99–107)

Pane tähele

Nädala alguses õitses peenral 28 astrit.
​​Nädala-vahetusel hakkas õitsema 6 krüsanteemi.
​Mitu sügis-lille õitses nüüd peenral?

Liidan täis-kümneni.
​Siis liidan üle-jäänud osa.

100. Liida osade kaupa.

1

6

+

9

=

9

=

+

1

6

+

4

=

2

0

+

5

=

2

7

+

8

=

8

=

+

2

7

+

=

+

=

101. Koosta avaldis. Liida osade kaupa.

2

7

+

5

=

=

+

+

=

+

=

+

=

=

+

+

=

+

=

+

=

=

+

+

=

+

=

102. Lohista vastused sobivale kohale.

  • 12 eurot
  • 13 eurot

Tort, jäätis ja õunad maksavad kokku.

Tort, limonaad ja arbuus maksavad kokku.

Limonaad, tort ja šokolaad maksavad kokku.

Jäätis, tort ja arbuus maksavad kokku.

103. Arvuta vihikus.

16 + 4 + 7

35 + 5 + 8

57 + 3 + 4

14 + 6 + 9

48 + 2 + 5

79 + 1 + 3

17 + 3 + 5

62 + 8 + 6

83 + 7 + 2

Märgi saadud vastustega jäätised.

Üle jäävad  ja .

104. Arvuta näidise järgi.

3

4

37

+

7

37

+

3

=

40

+

4

=

45

+

8

+

=

+

=

68

+

4

+

=

+

=

27

+

4

+

=

+

=

39

+

3

+

=

+

=

58

+

7

+

=

+

=

36

+

9

+

=

+

=

56

+

7

+

=

+

=

79

+

4

+

=

+

=

105. Lahenda ülesanne.

Annika ja Anneli korjasid pargist värvilisi puu-lehti.
​Annika korjas 18 vahtra-lehte.
​Anneli korjas tamme-lehti 6 võrra rohkem.
​Mitu tamme-lehte korjas Anneli?

Andmed:

Annika

Anneli

Mitukorjas?

Lahendus:

Mitukorjas?

Vastus:

korjas .

106. Suurenda arve 5 võrra.

25

46

37

58

19

50

30

107. Suurenda arve 7 võrra.

24

45

38

56

17

70

31

Tööleht

Palun oota