Peatükk 6.4 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Ühekohalisele arvule kahekohalise arvu liitmine kirjaliku arvutamise võttega (114–118)

Pane tähele

 • Liidan ühelised: 5 Ü + 7 Ü = 12 Ü
 • Kirjutan 2 üheliste alla.
 • Märgin 1 kümneliste kohale.
 • Liidan kümnelised: 1 K + 3 K = 4 K
 • Kirjutan 4 kümneliste alla.

114. Arvuta.

6 + 2 6

8 + 5 5

7 + 4 6

9 + 3 3

8 + 1 7

7 + 3 9

5 + 4 9

8 + 5 6

Märgi saadud vastustega traktorid.

115. Arvuta kirjalikult vihikus. Ühenda paarid.

 • 38 + 3
 • 19 + 5
 • 5 + 27
 • 3 + 38
 • 5 + 19
 • 27 + 5

116. Arvuta kirjalikult vihikus. Sobita avaldised vastusega.

     117. Kontrolli, kas Kati lahendas ülesande õigesti. Arvuta kirjalikult vihikus. Märgi õiged võrdused.

     • 25 + 6 = 32
     • 9 + 82 = 69
     • 8 + 43 = 51
     • 7 + 86 = 71
     • 7 + 68 = 75
     • 9 + 76 = 85
     • 36 + 8 = 54
     • 76 + 7 = 89
     • 68 + 5 = 75

     118. Lahenda ülesanne.

     Laulukooris laulab 9 poissi.
     ​Tüdrukuid laulab kooris 13 võrra rohkem.
     ​Mitu last laulab kooris?

     Andmed:

     Poisse laulab  

     Tüdrukuid laulab 

     Mitulaulab kooris?

     Lahendus:

     1. Mitulaulab kooris?

     2. Mitulaulab kooris?

     Vastus: Kooris laulab .

     Tööleht

     Palun oota