Kahekohalisele arvule ühekohalise arvu liitmine kirjaliku arvutamise võttega (108–113)

Pane tähele

108. Liida.

109. Arvuta. Vastuseid kontrolli autode pealt.

110. Arvuta kirjalikult vihikus. Märgi õiged vastused.

35 + 6 = 

56 + 7 = 

77 + 5 = 

38 + 5 = 

46 + 8 = 

55 + 9 = 

43 + 8 = 

36 + 9 = 

66 + 6 = 

72

64

82

63

23

54

45

31

51

43

41

Üle jäid arvud  ja . Nende arvude summa on .

111. Lahenda ülesanne.

Raamatu-riiuli ülemisel riiulil on 34 raamatut. Alumisel riiulil on raamatuid 8 võrra rohkem kui ülemisel riiulil. Mitu raamatut on riiulitel kokku?

Andmed:

Ülemisel riiulil  raamatut

Alumisel riiulil raamatuid  võrra rohkem

Mitu  ?

Lahendus:

1. Mitu ?

2. Mitu ?

Vastus

Pane tähele

112. Paiguta kruusid õigele riiulile. Võrdle avaldisi.

    • 9 + 70
    • 37 + 3
    • 3 + 37
    • 51 + 4
    • 70 + 9
    • 4 + 51

    113. Koosta avaldis. Arvuta. Võrdle koostatud avaldisi?

    1. Leia arvude 63 ja 4 summa.

    2. Esimene liidetav on 4 ja teine liidetav on 63. Leia summa.

       = 

       = 

    Palun oota