Peatükk 6.3 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Kahekohalisele arvule ühekohalise arvu liitmine kirjaliku arvutamise võttega (108–113)

Pane tähele

Kirjalikul liitmisel kirjutan ühelised üheliste alla ja kümnelised kümneliste alla.

 • Liidan ühelised: ​7 Ü + 5 Ü = 12 Ü
 • Kirjutan 2 üheliste alla.
 • Märgin 1 kümneliste kohale.
 • Liidan kümnelised: ​1 K + 3 K = 4 K
 • Kirjutan 4 kümneliste alla.

108. Liida.

2 5 + 5

5 7 + 4

6 8 + 4

5 9 + 4

3 3 + 8

4 6 + 7

6 9 + 5

5 8 + 6

109. Arvuta.

3 6 + 6

5 8 + 4

4 7 + 6

7 9 + 3

2 8 + 5

5 4 + 7

6 5 + 7

8 8 + 6

Märgi saadud vastustega autod.

110. Arvuta kirjalikult vihikus. Sobita vastused.

 • 23
 • 31
 • 41
 • 43
 • 45
 • 51
 • 54
 • 63
 • 64
 • 72
 • 82

35 + 6 =

56 + 7 =

77 + 5 =

38 + 5 =

46 + 8 =

55 + 9 =

43 + 8 =

36 + 9 =

66 + 6 =

Üle jäid arvud  ja . Nende arvude summa on .

111. Lahenda ülesanne.

Raamatu-riiuli ülemisel riiulil on 34 raamatut.
​Alumisel riiulil on raamatuid 8 võrra rohkem kui ülemisel riiulil.
​Mitu raamatut on riiulitel kokku?

Andmed:

Ülemisel riiulil  raamatut

Alumisel riiulil 

Mitu raamatut on?

Lahendus:

1. Mitu raamatut on?

2. Mitu raamatut on?

Vastus: on  raamatut.

Pane tähele

Summa ei muutu,
​kui muudame
​liidetavate järjestust.

112. Lohista kruusid sobivale riiulile. Võrdle avaldisi.

Vihje
Keera telefon laiupidi.
    • 37 + 3
    • 70 + 9
    • 51 + 4
    • 3 + 37
    • 9 + 70
    • 4 + 51

    113. Koosta avaldis. Arvuta. Võrdle koostatud avaldisi?

    1. Leia arvude 63 ja 4 summa.

    2. Esimene liidetav on 4 ja teine liidetav on 63. Leia summa.

    Tööleht

    Palun oota