Peatükk 7.2 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Kahekohalisest arvust ühekohalise arvu lahutamine suulise arvutamise võttega (122–129)

122. Lahenda ülesanne.

Aias peenral õitses 34 astrit. Marika viis 6 lille tuppa vaasi. Mitu lille jäi peenrale alles?

Pane tähele

123. Arvuta.


7


1


4


5

17

10

24

20

37

30

54

50

47

40

34

30

77

70

64

60

97

90

84

80

124. Täienda joonist. Lahuta osade kaupa.

125. Arvuta. Kontrolli vastuseid vihikute pealt.

16 – 6 – 7 = 

35 – 5 – 2 = 

57 – 7 – 1 = 

24 – 4 – 9 = 

48 – 8 – 5 = 

71 – 1 – 3 = 

37 – 7 – 5 = 

62 – 2 – 3 = 

83 – 3 – 1 = 

Üle jäid vihikud  ja  .

126. Lahenda ülesanne.

Raamatus oli 74 lehekülge. Marju luges ära 9 lehekülge. 
Mitu lehekülge jäi Marjul veel lugeda?

Andmed:

Oli 

Luges ära                         

Mitu  jäi lugeda?

Lahendus:

Mitu  jäi lugeda?

Vastus:  lehekülge.

127. Täida tabel.

128. Koosta avaldis. Arvuta kirjalikult vihikus.

Vähenda arvu 34 arvu 7 võrra.

Vähenda arvu 25 arvu 6 võrra.

   = 

   = 

129. Arvuta kirjalikult vihikus. Ühenda avaldis ja vastus.

 • 46 – 9
 • 24 – 6
 • 43 – 7
 • 35 – 6
 • 37
 • 18
 • 36
 • 29
 • 64 – 6
 • 52 – 8
 • 83 – 6
 • 72 – 7
 • 58
 • 44
 • 77
 • 65
Palun oota