Peatükk 7.3 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Kahekohalisest arvust ühekohalise arvu lahutamine kirjaliku arvutamise võttega (130–136)

Pane tähele

130. Arvuta.

131. Arvuta. Kontrolli vastuseid  pallide pealt.

Üle jäävad pallid  ja .

132. Koosta avaldis. Arvuta kirjalikult vihikus.

Vähendatav

42

51

60

75

86

57

30

24

Vähendaja

5

3

7

8

9

4

6

9

Vahe

133. Lahenda ülesanne.

Lapsed käisid vaatamas tsirkuse etendust. Alg-klassidest käis tsirkuses 32 tüdrukut. Poisse käis 7 võrra vähem. Mitu õpilast käis tsirkuses?

Andmed:

tüdrukuid 

poisse  võrra vähem

Mitu  ?

Lahendus:

1. Mitu ?

2. Mitu ?

Vastus

134. Lahenda ülesanne.

Kauplusesse toodi 32 kotti kartuleid. Porgandeid toodi 9 koti võrra vähem kui kartuleid. Mitu kotti köögivilju toodi kauplusesse kokku?

Andmed:

 kotti

 koti võrra vähem  

Mitu  ?

Lahendus:

1. Mitu ?

2. Mitu ?

Vastus

135. Kontrolli, kas Toomas lahendas kodused ülesanded õigesti. Arvuta kirjalikult vihikus. Märgi õiged vastused.

 • 35 – 8 = 27
 • 25 – 9 = 17
 • 44 – 7 = 37
 • 51 – 7 = 34
 • 53 – 8 = 45
 • 32 – 8 = 25
 • 43 – 5 = 37
 • 71 – 8 = 66
 • 83 – 9 = 74
 • 64 – 8 = 54
 • 46 – 9 = 35
 • 65 – 7 = 58

136. Mitu kotti erinevaid köögivilju osteti turult lasteaiale? Koosta ülesanne. Arvuta.

31 kotti

8 kotti vähem kui kartuleid

5 kotti vähem kui porgandeid

8 kotti vähem kui sibulaid

kotti

kotti

kotti

Palun oota