Peatükk 7.4 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Liitmise ja lahutamise kontrollimine pöördtehtega (137–140)

Pane tähele

137. Arvuta. Kontrolli liitmise teel.

138. Lahuta kirjalikult vihikus. Kontrolli vastust liitmise teel.

34 – 6 = 

53 – 7 = 

49 – 5 = 

78 – 7 = 

35 – 9 = 

63 – 8 = 

21 – 8 = 

57 – 4 = 

84 – 7 = 

Pane tähele

139. Arvuta. Kontrolli lahutamise teel.

140. Liida kirjalikult vihikus. Kontrolli vastust lahutamise teel.

36 + 5 = 

47 + 7 = 

64 + 4 = 

27 + 8 = 

46 + 9 = 

63 + 3 = 

64 + 5 = 

57 + 4 = 

85 + 6 = 

Tööleht

Palun oota