Peatükk 8.2 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Kahekohalisele arvule kahekohalise arvu liitmine suulise arvutamise võttega (144–147)

Pane tähele

  • Jaotan teise liidetava järk-arvude summaks.
  • Liidan esimesele liidetavale juurde teise liidetava täis-kümned.
  • Saadud summale liidan juurde teise liidetava ühelised.

144. Liida osade kaupa.

 

 

3

7

+

2

6

=

 

 

3

7

+

2

0

+

6

3

7

+

=

+

=

 

 

3

5

+

2

8

=

 

 

+

+

+

=

+

=

 

 

4

8

+

1

7

=

 

 

+

+

+

=

+

=

 

 

5

7

+

2

7

=

 

 

+

+

+

=

+

=

145. Lahenda ülesanne.

Kauplusesse toodi 18 kasti viina-marju.
​Banaane toodi 10 kasti võrra rohkem kui viina-marju.
​Õunu toodi 15 kasti võrra rohkem kui banaane.
​Mitu kasti õunu toodi kauplusesse?

Andmed:

 kasti

 kastikui

 kastikui

Mitu kastitoodi kauplusesse?

 

Lahendus:

1. Mitu kastitoodi kauplusesse?

2. Mitu kastitoodi kauplusesse?

Vastus: Kauplusesse toodi  kasti.

146. Koosta avaldis. Arvuta.

1. Suurenda arvu 53 arvu 38 võrra.

 

 

2. Suurenda arvu 27 arvu 24 võrra.

 

 

147. Arvuta kirjalikult vihikus.

36 + 25

47 + 46

35 +27

48 +25

54 + 38

59 + 24

Märgi saadud vastustega autod. Millised sõidukid jäid parklasse?

Parklasse jäid autod  ja .

Tööleht

Palun oota