Peatükk 8.2 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Kahekohalisele arvule kahekohalise arvu liitmine suulise arvutamise võttega (144–147)

Pane tähele

144. Liida osade kaupa.

145. Lahenda ülesanne.

Kauplusesse toodi 18 kasti viina-marju. Banaane toodi 10 kasti võrra rohkem kui viina-marju. Õunu toodi 15 kasti võrra rohkem kui banaane. Mitu kasti õunu toodi kauplusesse?

Andmed:

 kasti

 kasti võrra rohkem kui                         

 kasti võrra rohkem kui      

Mitu kasti  ?

Lahendus:

1. Mitu ?

 +  = 

2. Mitu ?

Vastus

146. Koosta avaldis. Arvuta.

Suurenda arvu 27 arvu 24 võrra.

Suurenda arvu 53 arvu 38 võrra.

147. Arvuta kirjalikult vihikus. Kontrolli vastuseid autode pealt.

36 + 25 = 

47 + 46 = 

54 + 38 = 

35 + 27 = 

48 + 25 = 

59 + 24 = 

Millised sõidukid jäid parklasse?

Parklasse jäid autod  ja .

Palun oota